reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 7/2002

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 24 maja 2002 r.

w sprawie sposobu numeracji banków i ich jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 68 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1195 i Nr 130, poz. 1450 i 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Jednostkami organizacyjnymi banków, podlegającymi numeracji w sposób określony w zarządzeniu, są:

1) centrale banków,

2) oddziały banków zagranicznych,

3) inne jednostki organizacyjne banków i oddziałów banków zagranicznych wymieniające zlecenia płatnicze w ramach rozliczeń i rozrachunków międzybankowych.

§ 2.

1. Numery banków i ich jednostek organizacyjnych nadawane są przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, w następujący sposób:

1) centralom nowo utworzonych banków i nowo otwartym oddziałom banków zagranicznych – w terminie 14 dni roboczych od daty wejścia w życie aktu prawnego lub decyzji zezwalającej na utworzenie banku bądź otwarcie oddziału banku zagranicznego,

2) jednostkom organizacyjnym innym od wymienionych w pkt 1 – w terminie 14 dni roboczych – najpóźniej 30 dnia roboczego przed planowanym rozpoczęciem działalności – po przekazaniu przez centralę właściwego banku lub oddziału banku zagranicznego do NBP „Karty ewidencyjnej jednostki organizacyjnej banku”, zwanej dalej „zgłoszeniem”, według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do zarządzenia,

3) jednostkom organizacyjnym banku przejmowanego w razie połączenia banków – w terminie 14 dni roboczych – najpóźniej 30 dnia roboczego przed planowanym połączeniem – po dokonaniu przez centralę banku przejmującego zgłoszenia do NBP.

2. Departamentom Centrali oraz jednostkom organizacyjnym NBP numery nadaje Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, zwany dalej „GINB”, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia z departamentu lub jednostki.

§ 3.

1. Nadawany numer składa się z 8 cyfr, z których, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) pierwsze trzy cyfry stanowią symbol wyróżniający bank lub oddział banku zagranicznego, przy czym pierwsza cyfra powinna być cyfrą od 1 do 7,

2) kolejne cztery cyfry stanowią oznaczenie cyfrowe jednostki organizacyjnej banku,

3) ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną wyliczaną w sposób ustalony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. W odniesieniu do banków spółdzielczych nadawany numer składa się z 8 cyfr, z których:

1) pierwsze cztery cyfry stanowią symbol wyróżniający bank, przy czym pierwsza cyfra powinna być cyfrą 8 lub 9,

2) kolejne trzy cyfry stanowią oznaczenie cyfrowe jednostki organizacyjnej banku,

3) ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną wyliczaną w sposób ustalony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3. Oznaczenia cyfrowe, o których mowa w ust.1 pkt 2, przeznaczone są odpowiednio:

1) w przedziale 0000–0100 dla oznaczania central banków, oddziałów banków zagranicznych lub ich wewnętrznych komórek organizacyjnych (np. departamentów),

2) w przedziale 0101–9999 dla oznaczania innych jednostek organizacyjnych banków, oddziałów banków zagranicznych lub ich wewnętrznych komórek organizacyjnych,

4. Oznaczenia cyfrowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przeznaczone są odpowiednio:

1) w przedziale 000–100 dla oznaczenia central banków spółdzielczych lub ich wewnętrznych komórek organizacyjnych,

2) w przedziale 101–999 dla oznaczenia innych jednostek organizacyjnych banków spółdzielczych.

§ 4.

 W przypadku zgłoszenia przez centralę banku przejmującego inny bank, najpóźniej 30 dnia roboczego przed planowanym terminem połączenia banków, potrzeby utrzymania, przez określony czas po połączeniu, dotychczasowej numeracji jednostek banku przejmowanego, nadanie tym jednostkom nowych numerów następuje najpóźniej 30 dnia roboczego przed upływem ustalonego przez NBP, w uzgodnieniu z bankiem przejmującym, terminu utrzymania dotychczasowej numeracji.

§ 5.

1. NBP prowadzi wykaz numerów banków i ich jednostek organizacyjnych (w formie papierowej), w który zaopatruje centrale banków i oddziały banków zagranicznych. Wykaz zawiera w szczególności: nazwy oraz dane adresowe i telekomunikacyjne banków i ich jednostek organizacyjnych, którym przypisane są poszczególne numery, przy czym dane te aktualizowane są na podstawie zgłoszeń przesyłanych przez centrale banków i oddziały banków zagranicznych.

2. Numery banków i jednostek organizacyjnych skreśla się z wykazu, o którym mowa w ust. 1, w sposób następujący:

1) numery central banków – po uzyskaniu przez NBP odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu banku,

2) numery innych jednostek organizacyjnych – po przekazaniu do NBP zgłoszenia przez centralę właściwego banku lub oddział banku zagranicznego.

3. Do departamentów Centrali oraz jednostek organizacyjnych NBP przepisy ust. 1 i ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

Zachowują ważność numery nadane bankom i ich jednostkom organizacyjnym przed wejściem w życie zarządzenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

Prezes Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2002 Prezesa
NBP z dnia 24 maja 2000 r. (póz. 27)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7/2002 Prezesa
NBP z dnia 24 maja 2000 r. (poz. 27)

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama