Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWALA NR 4/2004

Rady Polityki Pieniężnej

z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2003 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063. z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:
L. Balcerowicz

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:
J. Czekaj, D. Filar, S. Nieckarz, M. Noga. S. Owsiak,
M. Pietrewicz. A. Stawiński, H. Wasilewska-Trenkner, A. Wojtyna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-05-27
  • Data wejścia w życie: 2004-05-18
  • Data obowiązywania: 2004-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe