reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 19/2011
Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 24 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, Z2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 26, z 2004 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 11 i Nr 20, poz. 38, z 2005 r. Nr 9, poz. 16, z 2006 r. Nr 10, poz. 10 i Nr 12, poz. 15, z 2007 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 7, poz. 18, z 2008 r. Nr 6, poz. 8, z 2009 r. Nr 2, poz. 2 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Banki, które na podstawie zgody, o której mowa w art. 128 ust. 3 i art. 128d ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, stosują metody statystyczne do obliczania wymogów kapitałowych, przekazują dane w zakresie załącznika nr 23 do uchwały, wyliczone z zastosowaniem metod statystycznych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Banki, o których mowa w ust. 2, w okresie, w którym zgodnie z przepisami uchwały nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz. Urz. KNF Nr 2, poz. 11 i Nr 8, poz. 38) obowiązane są do wyliczania porównawczego wymogu kapitałowego, przekazują dane w zakresie załącznika nr 23 do uchwały, wyliczone z zastosowaniem metod statystycznych oraz metod stosowanych przed uzyskaniem zgody na stosowanie metod statystycznych.”;

2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 2 do uchwały wzory: P0903, EBC33, EBC41 i EBC43 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 22 do uchwały wzór FIN028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 23 do uchwały wzór MKR SA FX otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2011 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. P. Wiesiołek

Załącznik 1. [LISTA BANKÓW]

Załączniki do uchwały nr 19/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 24 marca 2011 r. (poz. 3)

Załącznik nr 1

LISTA BANKÓW

przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 2, 9, 13 i 18 do uchwały

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

3. Bank Millennium S.A.

4. ING Bank Śląski S.A.

5. Bank BPH S.A.

6. Bank Zachodni WBK S.A.

7. Kredyt Bank S.A.

8. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

9. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

10. BRE Bank S.A.

11. Raiffeisen Bank Polska S.A.

12. Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.

13. RBS Bank (Polska) S.A.

14. Bank Ochrony Środowiska S.A.

15. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce

16. Deutsche Bank Polska S.A.

17. Santander Consumer Bank S.A.

18. AIG Bank Polska S.A.

19. Rabobank Polska S.A.

20. Bank Gospodarstwa Krajowego

21. BRE Bank Hipoteczny S.A.

22. Krakowski Bank Spółdzielczy

23. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

24. LUKAS Bank S.A.

25. FORTIS BANK POLSKA S.A.

26. Bank DnB NORD Polska S.A.

27. BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce

28. HSBC Bank Polska S.A.

29. NORDEA BANK POLSKA S.A.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama