reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 17/2013
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki

Na podstawie art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376. 1385 i 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 28, z 2008 r. Nr 10, poz. 13, z 2010 r. Nr 18, poz. 20 oraz z 2012 r. poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 uchyla się ust. 3;

2) w § 17 uchyla się ust. 2;

3) w § 27:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) worek zbiorczy, zawierający saszetki, wykonany z przezroczystej folii, przeszyty lub zgrzany, z zamieszczoną w sposób trwały przywieszką, której wzór stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia;

3) pudło kartonowe, zawierające 30 worków zbiorczych, obwiązane taśmą, zabezpieczone dwiema plombami i opatrzone etykietą zawierającą w szczególności następujące informacje: liczba worków zbiorczych w pudle, liczba monet w worku zbiorczym, wartość nominalna monet oraz łączna wartość monet w pudle.”,

b) uchyla się ust. 3;

4) w § 33 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Banknoty, o których mowa w ust. 2, DES może zwrócić do oddziału okręgowego NBP, o którym mowa w ust. 1, lub odprowadzić do innego oddziału okręgowego NBP, z tym że otrzymane banknoty przelicza się, sortuje i pakuje w terminie dwóch lat od daty ich przyjęcia przez oddział okręgowy NBP, o którym mowa w ust. 1.”;

5) uchyla się załącznik nr 4;

6) załączniki nr 8, 9, 11 i 12 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dopuszcza się:

1) wydawanie przez oddziały okręgowe NBP do dnia:

a) 31 grudnia 2013 r. – monet w workach zbiorczych sformowanych przez NBP do dnia 31 lipca 2013 r.,

b) 31 grudnia 2014 r. – monet w workach zbiorczych sformowanych przez producenta do dnia 31 lipca 2013 r.,

c) 30 listopada 2013 r. – monet, o wartościach nominalnych od 1 grosza do 1 złotego, w workach zbiorczych sformowanych, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, do dnia 30 września 2013 r. przez jednostki organizacyjne banków;

2) do dnia 30 września 2013 r. – formowanie worków zbiorczych z monetami, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, i odprowadzanie ich przez jednostki organizacyjne banków do oddziałów okręgowych NBP.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Załącznik 1. [Liczba woreczków jednostkowych lub pakietów oraz łączna wartość monet w worku zbiorczym]

Załączniki do zarządzenia nr 17/2013 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. (poz. 13)

Załącznik nr 1

Liczba woreczków jednostkowych lub pakietów oraz łączna wartość monet w worku zbiorczym

Wartości nominalne monet

Liczba woreczków jednostkowych lub pakietów w worku zbiorczym

(szt.)

Łączna wartość monet w woreczku jednostkowym lub w pakiecie

(zł)

Liczba monet w worku zbiorczym

(szt.)

Łączna wartość monet w worku zbiorczym

(zł)

1 grosz

16

5

8.000

80

2 grosze

13

10

6.500

130

5 groszy

10

25

5.000

250

10 groszy

10

50

5.000

500

20 groszy

9

100

4.500

900

50 groszy

6

250

3.000

1.500

1 złoty

5

500

2.500

2.500

2 złote

5

1.000

2.500

5.000

2 złote ze stopu Nordic Gold

3

1.000

1.500

3.000

5 złotych

4

2.500

2.000

10.000

 

Załącznik 2. [WZÓR PRZYWIESZKI DO WORKA ZBIORCZEGO ZAWIERAJĄCEGO MONETY NADAJĄCE SIĘ DO OBIEGU]

Załącznik nr 2

Wzór przywieszki do worka zbiorczego zawierającego monety nadające się do obiegu

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) Wzór zawiera przykładową wartość nominalną.

2) Przywieszka o wymiarach 95 mm x 55 mm, wykonana z białego kartonu zadrukowanego jednostronnie w kolorze zielonym.

3) Na białym polu zamieszczone są nadruki, przykładowo określające liczbę monet, wartość nominalną i łączną wartość monet w worku zbiorczym. Wzdłuż lewej krawędzi przywieszki umieszcza się powtarzający się nadruk, określający wartość nominalną.

4) NBP stosuje przywieszki z nadrukiem „Narodowy Bank Polski”.

5) Bank stosuje przywieszki z nadrukiem nazwy banku lub bez tego nadruku.

Załącznik 3. [WZÓR PRZYWIESZKI DO WORKA ZBIORCZEGO SFORMOWANEGO PRZEZ PRODUCENTA]

Załącznik nr 3

Wzór przywieszki do worka zbiorczego sformowanego przez producenta

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) Wzór zawiera przykładową wartość nominalną.

2) Przywieszka wykonana z płótna, papieru lub tworzywa sztucznego, zadrukowanego jednostronnie, na której zamieszczone są biegnące pośrodku, wzdłuż całej przywieszki, paski wskazujące liczbą i kolorem wartość nominalną monet:

a) jeden czerwony pasek – dla monet o wartości nominalnej 1 grosz,

b) dwa czerwone paski – dla monet o wartości nominalnej 2 grosze,

c) pięć czerwonych pasków – dla monet o wartości nominalnej 5 groszy,

d) jeden niebieski pasek – dla monet o wartości nominalnej 10 groszy,

e) dwa niebieskie paski – dla monet o wartości nominalnej 20 groszy,

f) pięć niebieskich pasków – dla monet o wartości nominalnej 50 groszy,

g) jeden brązowy pasek – dla monet o wartości nominalnej 1 złoty,

h) dwa brązowe paski – dla monet o wartości nominalnej 2 złote,

i) dwa zielone paski – dla monet o wartości nominalnej 2 złote wykonanych ze stopu Nordic Gold,

j) pięć brązowych pasków – dla monet o wartości nominalnej 5 złotych.

3) Na białym polu, wewnątrz ramki w kolorze odpowiadającym kolorom, o których mowa w pkt 2, znajdują się nadruki wskazujące miejsce na zamieszczenie nazwy producenta oraz określające liczbę saszetek, liczbę monet w saszetce, wartość nominalną monet i łączną wartość monet w worku zbiorczym.

4) Nadruk na przywieszce, o którym mowa w pkt 3, może być zastąpiony naklejoną w sposób trwały etykietą.

Załącznik 4. [Liczba i łączna wartość monet poszczególnych wartości nominalnych w saszetce i worku zbiorczym]

Załącznik nr 4

Liczba i łączna wartość monet poszczególnych wartości nominalnych w saszetce i worku zbiorczym

Wartości nominalne monet

Saszetka

Worek zbiorczy

Liczba monet

(szt.)

Łączna wartość monet

(zł)

Liczba saszetek

(szt.)

Liczba monet

(szt.)

Łączna wartość monet

(zł)

1 grosz

100

1

80

8.000

80

2 grosze

100

2

65

6.500

130

5 groszy

100

5

50

5.000

250

10 groszy

100

10

50

5.000

500

20 groszy

100

20

45

4.500

900

50 groszy

100

50

30

3.000

1.500

1 złoty

100

100

25

2.500

2.500

2 złote

100

200

25

2.500

5.000

2 złote ze stopu Nordic Gold

50

100

30

1.500

3.000

5 złotych

100

500

20

2.000

10.000

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama