reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 26/2013
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 1 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru działalności kantorowej, wzoru rejestru oraz trybu dokonywania wpisów do rejestru

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 20/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2004 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru działalności kantorowej, wzoru rejestru oraz trybu dokonywania wpisów do rejestru (Dz. Urz. NBP Nr 17, poz. 32, z 2005 r. Nr 4, poz. 9 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioski w sprawach dotyczących wpisu do rejestru, w których oddział okręgowy nie jest właściwy, przesyła się niezwłocznie do Centrali NBP, zawiadamiając o tym, w formie pisemnej, przedsiębiorcę i właściwy oddział okręgowy.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru lub oświadczenie nie zawierają danych niezbędnych do dokonania wpisu do rejestru, przedsiębiorca jest obowiązany do uzupełnienia tych braków w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania oddziału okręgowego. Nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. O pozostawieniu wniosku bez rozpoznania oddział okręgowy zawiadamia przedsiębiorcę w formie pisemnej.”,

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Sprawdzony przez właściwy oddział okręgowy wniosek o wpis do rejestru, wraz z dołączonymi dokumentami, oddział okręgowy przekazuje niezwłocznie do Centrali NBP, nie później jednak niż w dniu następnym po otrzymaniu wniosku lub po jego uzupełnieniu. W oddziale okręgowym pozostawia się kopie dokumentów przekazanych do Centrali NBP.”;

2) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka


Załącznik 1. [WZÓR – REJESTR DZIAŁALNOŚCI KANTOROWEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 26/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 1 października 2013 r. (poz. 19)

WZÓR

REJESTR DZIAŁALNOŚCI KANTOROWEJ

Nr wpisu

Data wpisu

Firma przedsiębiorcy

Forma prawna

Adres siedziby

Nr KRS

NIP przedsiębiorcy

REGON przedsiębiorcy

NIP S.C.

REGON S.C.

Dane wspólników S.C.

Adres siedziby jednostki

Zakres i opis zakresu działalności

Data zawieszenia działalności

Data wznowienia działalności

Data zmiany wpisu

Nr zmiany

Opis przedmiotu zmiany

Data wykreślenia wpisu na wniosek przedsiębiorcy

Data wykreślenia wpisu z urzędu i nr decyzji1)

Data i nr decyzji uchylającej wydaną decyzję (dot. poz. 20)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Data i numer decyzji o:

– zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności kantorowej i wykreśleniu z rejestru wpisu przedsiębiorcy,

– wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy z powodu trwałego zaprzestania działalności,

– wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy z powodu przekroczenia 2 lat zawieszenia działalności,

– wykreśleniu wpisu dotyczącego jednostki z powodu przekroczenia 2 lat zawieszenia działalności.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama