reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 30/2019
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 11 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych”

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych” (Dz. Urz. NBP z 2019 r. poz. 1 i 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 36 otrzymuje brzmienie:

„36) waluta państwa członkowskiego – waluta CHF, CZK, DKK, EUR, NOK, SEK i PLN;”;

2) w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kwotą wskazaną przez zleceniodawcę, którego bank znajduje się w państwie członkowskim, pomniejszoną o ewentualne koszty pobrane przez bank pośredniczący z tytułu realizacji polecenia wypłaty, w przypadku poleceń wypłaty w walutach obcych AUD, CAD, GBP, JPY lub USD, gdy wskazano opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA.”;

3) w § 16 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przesłana w formie elektronicznej i przyjęta do realizacji nie później niż do godz. 16.00 dla walut AUD, CAD, GBP, JPY lub USD;”;

4) § 21a otrzymuje brzmienie:

„§ 21a. 1. Jeżeli walutą dyspozycji jest waluta obca AUD, CAD, GBP, JPY lub USD, to rachunek banku benefcjenta zostanie uznany w drugim dniu roboczym liczonym od dnia otrzymania dyspozycji przez NBP.

2. Rachunek banku benefcjenta, który znajduje się w państwie członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta obca AUD, CAD, GBP, JPY lub USD, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty, pomniejszoną o ewentualne koszty realizacji polecenia wypłaty, pobrane przez bank pośredniczący.

3. Rachunek banku beneficjenta, który znajduje się poza państwem członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta obca AUD, CAD, GBP, JPY lub USD, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty, pomniejszoną o ewentualne koszty realizacji polecenia wypłaty, w przypadku wskazania opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA lub BEN.”;

5) w § 23 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wysłane w walucie państwa członkowskiego oraz w walutach obcych AUD, CAD, GBP, JPY lub USD, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim – SHA;

3) wysłane w walucie państwa członkowskiego oraz w walutach obcych AUD, CAD, GBP, JPY lub USD, gdy bank beneficjenta znajduje się poza państwem członkowskim – BEN, SHA lub OUR, zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku.”.

§ 2.

[1] Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326, 730, 875, 1074, 1358, 1495, 1501, 1520, 1622, 1649, 1667, 1696 i 1751.

[1] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr 57/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych” (Dz.U.NBP. poz. 26). Zmiana weszła w życie 8 grudnia 2020 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama