reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się X Wydział Wykonywania Orzeczeń w Sądzie Rejonowym w Chorzowie.

§ 2. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 32 oraz z 2005 r. Nr 3, poz. 8 i Nr 4, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym w Będzinie, poza działającymi:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy,

e) V Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VI Wydziałem Gospodarczym,

g) VII Wydziałem Grodzkim,

h) VIII Zamiejscowym Wydziałem Grodzkim z siedzibą w Czeladzi,

i) X Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

j) IX Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;”;

2) w pkt 5 lit. n i o otrzymują brzmienie:

„n) V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Bydgoszczy położonego na zachód od granicy biegnącej ulicami: Glinki, Niziny, Czeską (z wyłączeniem tych ulic), Ujejskiego (włącznie z tą ulicą), Wyszyńskiego do Powstańców Wielkopolskich, dzielnicy Glinki do ulicy Kujawskiej (włącznie z tą ulicą) oraz dzielnicy Wzgórze Wolności do ulicy Wojska Polskiego (z wyłączeniem tej ulicy),

o) VI Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Bydgoszczy położonego na wschód od granicy biegnącej ulicami: Glinki, Niziny, Czeską (włącznie z tymi ulicami), Ujejskiego (z wyłączeniem tej ulicy), Wyszyńskiego od Powstańców Wielkopolskich oraz gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko i Solec Kujawski,”;

3) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, poza działającymi:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Grodzkim,

e) V Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

f) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

g) VII Zamiejscowym Wydziałem Grodzkim z siedzibą w Świętochłowicach,

h) VIII Wydziałem Gospodarczym,

i) IX Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

j) X Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;”;

4) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) w Sądzie Rejonowym w Katowicach, poza działającymi:

a) VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

b) VIII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

c) IX Wydziałem Gospodarczym,

d) X Wydziałem Gospodarczym,

e) XI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) XII Wydziałem Gospodarczym – Rejestru Zastawów,

g) XIII Wydziałem Grodzkim,

h) XIV Wydziałem Grodzkim,

i) XV Wydziałem Grodzkim,

j) XVII Wydziałem Gospodarczym,

k) XVIII Wydziałem Grodzkim,

I) XIX Wydziałem Pracy,

tworzy się następujące wydziały:

m) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach przebiegających od granicy ustalonej dla XVI Wydziału Cywilnego, a następnie wzdłuż granicy administracyjnej miasta Katowice z miastami: Sosnowiec, Mysłowice, Tychy, Mikołów i Chorzów, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

n) II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

o) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części miasta w granicach przebiegających od granicy ustalonej dla IV Wydziału Karnego, a następnie wzdłuż granicy administracyjnej miasta Katowice z miastami: Sosnowiec, Mysłowice, Tychy, Mikołów i Chorzów,

p) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części miasta Katowice w granicach przebiegających od granicy miasta Chorzowa, wzdłuż linii kolejowej prowadzącej ze Świętochłowic do węzła kolejowego w Śródmieściu, następnie od węzła kolejowego torami do ul. Chorzowskiej, ul. Chorzowską do ronda im. gen. Ziętka, ul. Rozdzieńskiego do skrzyżowania z ul. Murckowską, dalej ul. Murckowską do skrzyżowania z al. Górnośląską, a następnie al. Górnośląską do ronda Mikołowskiego, od ronda Mikołowskiego ulicami: Mikołowską, Brynowską, Tadeusza Kościuszki, następnie rzeką Ślepiotką w stronę Rudy Śląskiej do ul. Owsianej, ul. Owsianą do granic miasta z Mikołowem, Rudą Śląską i Chorzowem,

q) V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Katowice w granicach ustalonych dla dzielnic: Bogucice, Ligota, Szopienice i Mała Dąbrówka,

r) VI Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich,

s) XVI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta Katowice w granicach przebiegających od granicy miasta Chorzowa, wzdłuż linii kolejowej prowadzącej ze Świętochłowic do węzła kolejowego w Śródmieściu, następnie od węzła kolejowego torami do ul. Chorzowskiej, ul. Chorzowską do ronda im. gen. Ziętka, ul. Rozdzieńskiego do skrzyżowania z ul. Murckowską, dalej ul. Murckowską do skrzyżowania z al. Górnośląską, a następnie al. Górnośląską do ronda Mikołowskiego, od ronda Mikołowskiego ulicami: Mikołowską, Brynowską, Tadeusza Kościuszki, następnie rzeką Ślepiotką w stronę Rudy Śląskiej do ul. Owsianej, ul. Owsianą do granic miasta z Mikołowem, Rudą Śląską i Chorzowem, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

t) XX Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;”;

5) pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie, poza:

a) V Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) VII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

d) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa powoda, wnioskodawcy, dłużnika lub pierwszego z dłużników rozpoczynają się na litery A-M, oraz sprawy z elementem zagranicznym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

e) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa powoda, wnioskodawcy, dłużnika lub pierwszego z dłużników rozpoczynają się na litery N-Ż, oraz sprawy o udzielenie pomocy sądowej z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,

f) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery A-Ł,

g) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery M-Ż;”;

6) po pkt 39 dodaje się pkt 39a w brzmieniu:

„39a) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) V Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) VII Wydziałem Gospodarczym,

e) VIII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

f) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery A-Ł,

g) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery M-Ż;”;

7) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, poza:

a) V Wydziałem Grodzkim,

b) VI Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) VIII Wydziałem Gospodarczym,

e) IX Wydziałem Gospodarczym,

f) X Wydziałem Gospodarczym,

g) XI Wydziałem Gospodarczym – Rejestru Zastawów,

h) XII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

i) XIII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

j) XIV Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

tworzy się następujące wydziały:

k) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Ochota,

I) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursus i Włochy oraz sprawy z elementem zagranicznym z całego obszaru właściwości tego Sądu, a także sprawy, dla których przepisy szczególne przewidują właściwość Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

m) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery A-L oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

n) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery Ł-Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu;”;

8) w pkt 41:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M, z wyjątkiem spraw o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, w których decydujące – wg tego samego kryterium – jest oznaczenie dłużnika,”,

b) lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) VI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż, z wyjątkiem spraw o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, w których decydujące – wg tego samego kryterium – jest oznaczenie dłużnika,”;

9) po pkt 41 dodaje się pkt 41a i 41b w brzmieniu:

„41a) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, poza:

a) VI Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) VII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

c) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola,

d) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bemowo oraz sprawy z elementem zagranicznym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

e) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery A-L, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Karnemu, oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

f) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery Ł-Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III i V Wydziałowi Karnemu,

g) V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola, w których akty oskarżenia wpłynęły do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie do dnia 31 grudnia 2003 r.;

41b) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, poza:

a) V Wydziałem Grodzkim,

b) VI Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

tworzy się następujące wydziały:

d) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki, a także sprawy z elementem zagranicznym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

e) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bielany,

f) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki, a także czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

g) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bielany;”.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

2. Od dnia 1 lipca 2006 r. w zarządzeniu pkt 39a otrzymuje brzmienie:

„39a) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, poza:

a) V Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) VII Wydziałem Gospodarczym,

d) VIII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

e) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa powoda, wnioskodawcy, dłużnika lub pierwszego z dłużników rozpoczynają się na litery A-M oraz sprawy z elementem zagranicznym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

f) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa powoda, wnioskodawcy, dłużnika lub pierwszego z dłużników rozpoczynają się na litery N-Ż,

g) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery A-Ł,

h) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery M-Ż;”.

Minister Sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro

 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417 i Nr 178, poz. 1479.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama