REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 12 poz. 127

ZARZĄDZENIE PROKURATORA GENERALNEGO

z dnia 26 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego i prokuratorów okręgowych w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Prokuratora Generalnego z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego i prokuratorów okręgowych w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 35 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o jakich mowa w ust. 1, powierza w Prokuraturze Krajowej - Prokurator Krajowy, a w prokuraturach okręgowych - kierownicy tych jednostek.”;

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli wnioski, materiały lub informacje, o których mowa w 5 1, dotyczą toczących się postępowań karnych, prokurator dokonujący analizy - przed przedstawieniem oceny - może zapoznać się z informacją prokuratora właściwego ze względu na prowadzone postępowanie.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrola sposobu realizowania przez prokuratorów okręgowych czynności wynikających z niniejszego zarządzenia, wykonywana jest na polecenie Prokuratora Generalnego bądź jego zastępców przez osoby wskazane w treści pisemnego polecenia, które określa zakres i termin kontroli.

2. Z dokonanych w toku kontroli ustaleń sporządza się sprawozdanie, które przedstawia się organowi zlecającemu kontrolę w terminie zakreślonym przez ten organ.

3. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, osoba przeprowadzająca kontrolę wskazuje je bezpośrednio prokuratorowi okręgowemu, w razie potrzeby na piśmie, udzielając przy tym stosownych wskazówek.”;

4) w § 10 uchyla się ust. 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prokurator Generalny: Krzysztof Kwiatkowski

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA