REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 16

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie oraz w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego, obejmującą obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie oraz w Białymstoku, zwaną dalej „Komisją”.

2. Siedzibą Komisji jest miasto Warszawa.

§ 2.
W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący:

- Małgorzata Zdzisława Kosicka - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Członkowie:

- Ewa Łuchtaj - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,

- Anna Szymańska-Grzejszczak - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,

- Mirosław Trzaska - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku,

- Ryszard Moryc - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

- Ewa Dubaniewicz - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku,

- dr hab. Elżbieta Tomkiewicz - Polska Akademia Nauk.

§ 3.
Traci moc zarządzenie nr 83/08/DNAP Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie oraz w Białymstoku.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687, Nr 105, poz. 879 i Nr 223, poz. 1777.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA