REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 26

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2009 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 12, poz. 121 i 123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:

Gabriela Nowak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,

Mikołaj Snopczyński - adwokat.

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:

Małgorzata Miron - sędzia Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie,

Elżbieta Cendrowska - adwokat.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i Białymstoku.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA