REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 4 poz. 25

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 lutego 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 12, poz. 119 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 22 i Nr 6, poz. 82) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku i Koszalinie.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości:
Podsekretarz Stanu
Piotr Kluz

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 7, poz. 45, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-12
  • Data wejścia w życie: 2011-02-28
  • Data obowiązywania: 2011-02-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA