reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowemu Przedsiębiorstwu Odzieżowemu „RAKON” w Raciborzu

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Przedsiębiorstwu Odzieżowemu „RAKON” z siedzibą w Raciborzu, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000026455, w załączniku § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

1)

10.85.Z

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;

2)

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

3)

13.30.Z

Wykończanie wyrobów włókienniczych;

4)

13.92.Z

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych;

5)

13.95.Z

Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży;

6)

13.96.Z

Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych;

7)

13.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

8)

14.11.Z

Produkcja odzieży skórzanej;

9)

14.12.Z

Produkcja odzieży roboczej;

10)

14.13.Z

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;

11)

14.14.Z

Produkcja bielizny;

12)

14.19.Z

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;

13)

14.20.Z

Produkcja wyrobów futrzarskich;

14)

14.31.Z

Produkcja wyrobów pończoszniczych;

15)

14.39.Z

Produkcja pozostałej odzieży dzianej;

16)

31.03.Z

Produkcja materaców;

17)

32.40.Z

Produkcja gier i zabawek;

18)

32.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

19)

41.10.Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

20)

41.20.Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

21)

42.99.Z

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

22)

43.11.Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

23)

43.12.Z

Przygotowanie terenu pod budowę;

24)

43.13.Z

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

25)

43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych;

26)

43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

27)

43.29.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

28)

43.31.Z

Tynkowanie;

29)

43.32.Z

Zakładanie stolarki budowlanej;

30)

43.33.Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;

31)

43.34.Z

Malowanie i szklenie;

32)

43.39.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

33)

43.91.Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;

34)

43.99.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieklasyfikowane;

35)

46.41.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;

36)

46.42.Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

37)

46.65.Z

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;

38)

46.71.Z

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;

39)

46.73.Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;

40)

46.74.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;

41)

46.90.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

42)

47.11.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napójów i wyrobów tytoniowych

43)

47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

44)

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

45)

47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

46)

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

47)

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

48)

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

49)

55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie;

50)

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

51)

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne;

52)

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

53)

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

54)

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów;

55)

71.11.Z

Działalność w zakresie architektury;

56)

71.12.Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

57)

74.10.Z

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

58)

95.29.Z

Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;

59)

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

60)

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”.

 

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Marek Biernacki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 66, poz. 471, z 2009 r. Nr98, poz. 817 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 202.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama