reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, z późn. zm.1)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 18 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa, firma powoda, wnioskodawcy, dłużnika lub pierwszego z wymienionych podmiotów rozpoczynają się na litery A–M, z wyłączeniem spraw należących do właściwości VIII Wydziału Cywilnego,

– II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa, firma powoda, wnioskodawcy, dłużnika lub pierwszego z wymienionych podmiotów rozpoczynają się na litery N–Ż, z wyłączeniem spraw należących do właściwości VIII Wydziału Cywilnego,

– III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru części miasta Lublin objętego właściwością I i III Komisariatu Policji,

– IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru części miasta Lublin objętego właściwością II i V Komisariatu Policji oraz gmin Jastków i Konopnica,

– V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Cywilny – sprawy rozpoznawane w elektronicznym postępowaniu upominawczym,

– VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Lublin-Zachód w Lublinie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim i Rykach,

– VIII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym, o przepadek rzeczy, depozytowe, o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji, o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, ze skarg na czynności komornika i inne w postępowaniu egzekucyjnym,

– IX Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru części miasta Lublin objętego właściwością IV i VII Komisariatu Policji,

– X Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,”;

2) w pkt 29 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w Sądzie Rejonowym w Radomiu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych w postępowaniu procesowym, wnioskodawców w postępowaniu nieprocesowym i dłużników, a w przypadku wielości tych osób (podmiotów) pierwszej z nich, rozpoczynają się na litery od A do M,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego rozpoznawane w trybie zwyczajnym i uproszczonym z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Karnemu, sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z obszaru właściwości I Urzędu Skarbowego w Radomiu, sprawy o wykroczenia z obszaru właściwości I Komisariatu Policji w Radomiu, Straży Miejskiej w Radomiu i innych oskarżycieli w sprawach nieobjętych właściwością VIII i X Wydziału Karnego oraz sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grójcu, Kozienicach, Przysusze, Radomiu i Zwoleniu,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grójcu, Kozienicach, Przysusze, Radomiu i Zwoleniu,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych w postępowaniu procesowym, wnioskodawców w postępowaniu nieprocesowym i dłużników, a w przypadku wielości tych osób (podmiotów) pierwszej z nich, rozpoczynają się na litery od N do Ż,

– VIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego rozpoznawane w trybie zwyczajnym i uproszczonym z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu oraz kierowane przez innych poza prokuratorami oskarżycieli publicznych, sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z obszaru właściwości II Urzędu Skarbowego w Radomiu, sprawy o wykroczenia z obszaru właściwości III Komisariatu Policji w Radomiu oraz gmin Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew,

– IX Wydział Wykonania Orzeczeń Sądowych – wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw,

– X Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego rozpoznawane w trybie zwyczajnym i uproszczonym z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu w granicach obejmujących obszar właściwości II Komisariatu Policji w Radomiu, sprawy kierowane przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu, sprawy przekazane według właściwości przez inne sądy, sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z obszaru właściwości III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu i Urzędu Celnego w Radomiu, sprawy o wykroczenia z obszaru właściwości II Komisariatu Policji w Radomiu i Komendy Miejskiej w Radomiu, oraz sprawy z oskarżenia prywatnego z obszaru właściwości tego Sądu,”;

3) w pkt 40 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców i dłużników, rozpoczynają się na litery od A do Ł, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium jest oznaczenie spadkodawcy,

– II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców i dłużników, rozpoczynają się na litery od M do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium jest oznaczenie spadkodawcy,

– III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych lub obwinionych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub obwinionych rozpoczynają się na litery od A do Ł oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych lub obwinionych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub obwinionych rozpoczynają się na litery od M do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,

– V Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

– VI Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;”;

4) w pkt 44 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) w Sądzie Rejonowym w Zamościu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwisko oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania zaczyna się na litery od A do Ł,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Biłgoraju, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Biłgoraju, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwisko oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania zaczyna się na litery od M do Ż,

– VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;”.

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

W zastępstwie Ministra Sprawiedliwości:

Sekretarz Stanu

Jerzy Kozdroń

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 155 i 168, z 2013 r. poz. 55, 173, 227, 275 i 333 oraz z 2014 r. poz. 87, 116, 157, 170 i 177.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Sypniewska

ekspertka BCC ds. zarządzania kapitałem ludzkim

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama