| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania przy Ministrze Sprawiedliwości Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Mianowanych Urzędników Państwowych

Na podstawie art. 36 ust. 2 i ust. 5 pkt 5 oraz art. 361 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269 oraz z 2014 r. poz. 1199) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się przy Ministrze Sprawiedliwości Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Mianowanych Urzędników Państwowych, zwaną dalej „Komisją”, będącą komisją dyscyplinarną II instancji dla mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych w składzie:

1) Iwona Gilewska – kierownik sekretariatu IX Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – przewodniczący;

2) Zofia Iwanowicz – kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – zastępca przewodniczącego;

3) Małgorzata Urbanke – kierownik Oddziału Kadr Sądu Apelacyjnego w Katowicach – zastępca przewodniczącego;

4) Jolanta Erbel – zastępca głównego księgowego, zastępca kierownika Oddziału Finansowego Sądu Apelacyjnego w Łodzi;

5) Tomasz Gałązka kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie;

6) Jolanta Jaworska – specjalista do spraw kontroli Oddziału Kontroli Sądu Apelacyjnego w Poznaniu;

7) Ewa Sidor – starszy sekretarz sądowy kierownik sekretariatu III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

§ 2.
1. Przy Komisji powołuje się rzecznika dyscyplinarnego w osobie Krystyny Parysjanowicz – kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego we Włocławku.

2. Przy Komisji powołuje się zastępcę rzecznika dyscyplinarnego w osobie Doroty Lewandowskiej – starszego sekretarza sądowego Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie powołania przy Ministrze Sprawiedliwości Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Mianowanych Urzędników Państwowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 9, poz. 155).
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Borys Budka

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 659, Nr 203, poz. 1192 oraz z 2013 r. poz. 829.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »