reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Państwowemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Metalowego „POMET” we Wronkach

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Państwowemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Metalowego „POMET” we Wronkach, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000082895, nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 184/11/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Metalowego „POMET” we Wronkach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

Załącznik 1. [STATUT PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU METALOWEGO „POMET” WE WRONKACH]

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 29 sierpnia 2016 r. (poz. 159)

STATUT
Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego „POMET” we Wronkach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET” we Wronkach, zwane dalej „przedsiębiorstwem”, jest samodzielnym oraz samofinansującym się przedsiębiorstwem państwowym, działającym na zasadach ogólnych, będącym przywięziennym zakładem pracy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116).

§ 2. 1. Siedzibą przedsiębiorstwa są Wronki.

2. Przedsiębiorstwo działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 3. 1. Organem założycielskim przedsiębiorstwa jest Minister Sprawiedliwości.

2. Czynności organu założycielskiego w imieniu Ministra Sprawiedliwości wykonuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z wyjątkiem czynności wymienionych w ustawie, o której mowa w § 1.

§ 4.1. Przedsiębiorstwo jako przywięzienny zakład pracy zatrudnia osoby pozbawione wolności w celu ich resocjalizacji przez pozytywne oddziaływanie pracy.

2. Przedsiębiorstwo współdziała z jednostkami organizacyjnymi więziennictwa w zakresie realizacji zadania określonego w ust. 1.

§ 5. 1. Organem przedsiębiorstwa jest dyrektor przedsiębiorstwa.

2. Dyrektor przedsiębiorstwa zarządza przedsiębiorstwem i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Dyrektor przedsiębiorstwa, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

Rozdział 2

Działalność przedsiębiorstwa

§ 6. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

1) 22.19.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;

2) 22.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;

3) 25.11.Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;

4) 25.50.Z

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków;

5) 25.61.Z

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;

6) 25.62.Z

Obróbka mechaniczna elementów metalowych;

7) 25.72.Z

Produkcja zamków i zawiasów;

8) 25.73.Z

Produkcja narzędzi;

9) 25.93.Z

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;

10) 25.99.Z

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

11) 27.90.Z

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;

12) 28.12.Z

Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;

13) 28.14.Z

Produkcja pozostałych kurków i zaworów;

14) 28.24.Z

Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych;

15) 28.29.Z

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;

16) 35.30.Z

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

17) 41.20.Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

18) 42.99.Z

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

19) 43.11.Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

20) 43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych;

21) 43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

22) 43.29.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

23) 43.31.Z

Tynkowanie;

24) 43.32.Z

Zakładanie stolarki budowlanej;

25) 43.33.Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;

26) 43.34.Z

Malowanie i szklenie;

27) 43.39.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

28) 43.91.Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;

29) 43.99.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

30) 45.32.Z

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

31) 45.40.Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;

32) 46.18.Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

33) 46.43.Z

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;

34) 46.71.Z

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;

35) 46.73.Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;

36) 46.74.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;

37) 46.77.Z

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;

38) 47.11.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

39) 47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

40) 47.24.Z

Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

41) 47.29.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

42) 47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

43) 47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

44) 47.43.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

45) 47.52.Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

46) 47.53.Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47) 47.54.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

48) 47.59.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

49) 47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

50) 49.41.Z

Transport drogowy towarów;

51) 56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

52) 56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

53) 56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

54) 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

55) 68.31.Z

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

56) 68.32.Z

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

57) 77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

58) 85.10.Z

Wychowanie przedszkolne.

 

§ 7. Przedsiębiorstwo gospodaruje wydzielonym mu i nabytym mieniem, zapewnia jego ochronę i prowadzi samodzielną działalność gospodarczą na zasadach racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego.

§ 8. 1. Przedsiębiorstwo prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe.

2. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe oraz podział zysku na fundusze lub pokrycie strat jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Rozdział 3

Reprezentacja przedsiębiorstwa

§ 9. 1. Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu przedsiębiorstwa jest upoważniony dyrektor przedsiębiorstwa.

2. Zastępców dyrektora przedsiębiorstwa powołuje i odwołuje dyrektor przedsiębiorstwa.

3. Pełnomocników przedsiębiorstwa ustanawia i odwołuje na piśmie dyrektor przedsiębiorstwa.

4. Zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa oraz pełnomocnicy przedsiębiorstwa, dokonując czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, działają w granicach ich umocowania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama