reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zakresu i sposobu wykonywania zadań koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego

Na podstawie art. 175e ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Koordynatorem do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego jest Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu nadzorujący działania związane z informatyzacją resortu, zwanym dalej "Koordynatorem".
§ 2.
Koordynator odpowiedzialny jest za sprawy informatyzacji sądownictwa powszechnego.
§ 3.
1. Koordynator może powołać zastępcę, który będzie realizował zadania związane z wdrożeniem systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, zwanego dalej "Zastępcą Koordynatora".

2. Zastępca Koordynatora podlega Koordynatorowi do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego.

§ 4.
1. Koordynator nadzoruje zadania wykonywane przez Zastępcę Koordynatora.

2. Do zadań wykonywanych przez Zastępcę Koordynatora należą w szczególności:

1) wspomaganie procesu wdrażania w sądach powszechnych systemów teleinformatycznych realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości;

2) analiza potrzeb informatycznych sądownictwa oraz ocena skutków rozwiązań informatycznych wprowadzanych w sądach;

3) przygotowanie rekomendacji co do strategii i kierunków rozwoju informatyzacji sądownictwa;

4) wspomaganie procesu konsolidacji służb informatycznych sądownictwa;

5) promocja wdrażanych rozwiązań informatycznych wymiaru sprawiedliwości;

6) organizacja szkoleń i konferencji z zakresu informatyzacji sądownictwa;

7) analiza zagranicznych rozwiązań prawnych i technicznych z zakresu informatyzacji sądownictwa i komunikacji elektronicznej;

8) opracowanie propozycji legislacyjnych związanych z wdrażaniem systemów teleinformatycznych w resorcie sprawiedliwości.

§ 5.
Zastępca Koordynatora realizuje zadania, o których mowa w § 3 i 4, we współpracy z Departamentem Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.
§ 6.
Zastępca Koordynatora przedstawia Koordynatorowi opinie i wnioski w zakresie zadań określonych w § 3 i 4 oraz przedstawia półroczne oraz coroczne sprawozdanie w zakresie realizacji zadań, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
§ 7.
Koordynator na wniosek Zastępcy Koordynatora powołuje i odwołuje pełnomocników sądowych do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych dla sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych, zwanych dalej "pełnomocnikami sądowymi", po zasięgnięciu przez Zastępcę Koordynatora opinii prezesa właściwego sądu.
§ 8.
Zastępca Koordynatora, za zgodą Koordynatora, określi szczegółowy zakres zadań pełnomocników sądowych, o których mowa w § 7.
§ 9.
Zastępca Koordynatora odpowiedzialny jest za zadania wykonywane przez pełnomocników sądowych.
§ 10.
Wydatki związane z działalnością Zastępcy Koordynatora są pokrywane z budżetu państwa z części 15/01, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
§ 11.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 208).
§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 803, 1139 i 1452.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama