reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA,
Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA,
Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA,
Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA
i Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST

Na podstawie art. 25 ust. 4 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Łączy się następujące instytucje gospodarki budżetowej:

1) Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie, utworzoną zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 159, z późn. zm.1));

2) Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej BALTICA z siedzibą w Gdańsku, utworzoną zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 156, z późn. zm.2));

3) Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej POMERANIA z siedzibą w Koszalinie, utworzoną zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 157, z późn. zm.3));

4) Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej CARPATIA z siedzibą w Rzeszowie, utworzoną zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 161, z 2012 r. poz. 124, z 2016 r. poz. 131 oraz z 2017 r. poz. 192);

5) Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej PIAST z siedzibą w Wołowie, utworzoną zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 160, z późn. zm.4)).

2. Połączenie następuje przez włączenie Instytucji, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2.
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA po włączeniu Instytucji Gospodarki Budżetowej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5, zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3.
Włączenie Instytucji Gospodarki Budżetowej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień dokonania wpisu o połączeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 4.
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanych Instytucji Gospodarki Budżetowej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.
§ 5.
Z dniem połączenia Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA przejmuje pracowników Instytucji Gospodarki Budżetowej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5, na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138 i 305).
§ 6.
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były Instytucje Gospodarki Budżetowej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5.
§ 7.
Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanych Instytucji Gospodarki Budżetowej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.
§ 8.
Wszystkie składniki majątkowe będące własnością Instytucji Gospodarki Budżetowej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5, według stanu na dzień dokonania wpisu o połączeniu do Krajowego Rejestru Sądowego wejdą w skład Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.
§ 9.
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.

2. Włączenie Instytucji Gospodarki Budżetowej wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2-5 do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r.

§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 140, z 2014 r. poz. 111, z 2015 r. poz. 159 i 181, z 2016 r. poz. 123, 132 i 160 oraz z 2017 r. poz. 193.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2011 r. poz. 191, z 2012 r. poz. 177, z 2016 r. poz. 130 oraz z 2017 r. poz. 191).

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 84, z 2013 r. poz. 230, z 2016 r. poz. 134 i 189 oraz z 2017 r. poz. 195.

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 82 i 161, z 2014 r. poz. 88, 158 i 181, z 2016 r. poz. 133 oraz z 2017 r. poz. 194.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama