| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 159/17/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 153 oraz 197) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wykonywania zadań wynikających z kompetencji organu założycielskiego instytucji gospodarki budżetowej oraz przedsiębiorstw państwowych (przywięziennych zakładów pracy) utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym przygotowania i wykonania budżetu przez te instytucje i przedsiębiorstwa;";

b) w ust. 3 po punkcie 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Departament Budżetu i Efektywności Finansowej w sprawach określonych w § 2 ust. 1 pkt 5.";

2) w § 3 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Departament Budżetu i Efektywności Finansowej z zastrzeżeniem wynikającym z § 2 ust. 1 pkt 5;".

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 106.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »