reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy ściągalności należności Funduszu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Zespół do spraw poprawy ściągalności należności Funduszu Sprawiedliwości, zwany dalej "Zespołem".
§ 2.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie analizy prawnej aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ściągalności należności Funduszu Sprawiedliwości oraz analizy rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w sądownictwie w zakresie dotyczącym ściągalności należności Funduszu Sprawiedliwości, a także opracowanie propozycji niezbędnych rozwiązań legislacyjnych i założeń organizacyjnych mających na celu poprawę ściągalności tych należności.
§ 3.
W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Michał Woś, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Funduszu Sprawiedliwości;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Elżbieta Pińciurek, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej, Główny Księgowy Resortu;

3) członkowie:

a) Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości,

b) Marta Tyrcha - Naczelnik Wydziału Rachunkowości Zarządczej Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej,

c) sędzia Marek Korczyński - główny specjalista w Departamencie Nadzoru Administracyjnego,

d) sędzia Mirosław Janusz Różaniecki - główny specjalista w Departamencie Nadzoru Administracyjnego,

e) sędzia Przemysław Wojnicz - główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji,

f) Łukasz Czajka - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości,

g) Anna Nitecka-Jędrych - specjalista w Biurze Finansów,

h) Wojciech Zmudczyński - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości;

4) sekretarz Zespołu - Renata Klepacka, główny specjalista w Departamencie Budżetu i Efektywności Finansowej.

§ 4.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem;

4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;

5) ustalanie terminu i programu kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez Zastępcę Przewodniczącego lub członków Zespołu;

6) przydzielanie zadań poszczególnym członkom Zespołu;

7) informowanie Ministra Sprawiedliwości o bieżącej działalności Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje wskazany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego członek Zespołu.

§ 5.
1. Na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu w pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza będzie przydatna do realizacji zadań Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 6.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu lub, w razie jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego.

3. Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.

4. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu ustala się harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 7.
Przewodniczącemu Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego Zespołu, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 5 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów wynikających z udziału w pracach Zespołu.
§ 8.
Wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są zobowiązane do współdziałania z Zespołem, w tym do udostępniania informacji i danych niezbędnych dla realizacji jego zadań.
§ 9.
Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Budżetu i Efektywności Finansowej.
§ 10.
1. Zespół tworzy się na okres wykonania zadania, o którym mowa w § 2, jednak nie później niż do dnia 31 października 2018 r.

2. Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie 30 dni od zakończenia pracy Zespołu.

§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama