reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Lubsku oraz Oddziału Zewnętrznego w Wałówkach Aresztu Śledczego w Lubsku

Na podstawie art. 208 § 5 i art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 30 listopada 2018 r. znosi się Areszt Śledczy w Lubsku, z siedzibą w Lubsku przy ul. Nowej 2, 68-300 Lubsko, województwo lubuskie, zwany dalej "Aresztem", podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu, zwanemu dalej "Dyrektorem Okręgowym", oraz Oddział Zewnętrzny w Wałówkach, z siedzibą w Wałowicach 74, 66-620 Gubin, Aresztu Śledczego w Lubsku, zwany dalej "Oddziałem Zewnętrznym", podległy dyrektorowi Aresztu Śledczego w Lubsku.

2. Nieruchomość Aresztu zostanie zagospodarowana zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.1)).

3. Nieruchomość Oddziału Zewnętrznego zostanie zagospodarowana zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4. Czynności likwidacyjne, które wykonuje dyrektor Aresztu, kończą się z dniem 30 listopada 2018 r.

§ 2.

1. Mienie ruchome Aresztu oraz Oddziału Zewnętrznego z dniem 30 listopada 2018 r. staje się mieniem ruchomym Zakładu Karnego w Krzywańcu, z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim, 66-010 Nowogród Bobrzański, województwo lubuskie, zwanego dalej "Zakładem", podległego Dyrektorowi Okręgowemu.

2. Przejęcie mienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

§ 3.

1. Należności i zobowiązania likwidowanego Aresztu przejmuje z dniem 30 listopada 2018 r. zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Minister Sprawiedliwości i będą one finansowane z części 37 Sprawiedliwość, dział 755 Wymiar Sprawiedliwości rozdział 75512 Więziennictwo.

2. Dokumentacja finansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Zakładu.

§ 4.

Nadzór merytoryczny, finansowy i organizacyjny nad czynnościami, o których mowa w zarządzeniu, sprawuje Dyrektor Okręgowy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1669, 1693 i 1716.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JP Business Law Firm

obsługa prawna biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama