reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku oraz zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych, a także zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365) zarządza się. co następuje:

§ 1.
Znosi się:

1) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku;

2) następujące wydziały w Sądzie Okręgowym w Gliwicach:

a) II Wydział Cywilny z siedzibą w Rybniku.

b) V Wydział Karny z siedzibą w Rybniku.

c) IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Rybniku.

§ 2.
Tworzy się następujące wydziały w Sądzie Okręgowym w Rybniku:

1) I Wydział Cywilny;

2) II Wydział Cywilny Odwoławczy;

3) III Wydział Karny;

4) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

5) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

§ 3.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych”;

2) w § 1:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w Sądzie Okręgowym w Gliwicach:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego, a także spraw rejestrowych,

b) III Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych,

c) IV Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

d) VI Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

e) VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

f) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

g) X Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gliwicach i Rybniku,

h) XI Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

i) XII Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych;”,

b) w pkt 11 lit. q otrzymuje brzmienie:

„q) XVIII Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Rybniku,”,

c) po pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu:

„29a) w Sądzie Okręgowym w Rybniku:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego, a także spraw rejestrowych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego;”;

3) uchyla się § 2.

§ 3a.
[1] 1. I Wydziałowi Cywilnemu, o którym mowa w § 2 pkt 1, przekazuje się do rozpoznania sprawy II Wydziału Cywilnego, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a.

2. III Wydziałowi Karnemu, o którym mowa w § 2 pkt 3, przekazuje się do rozpoznania sprawy V Wydziału Karnego, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b.

3. IV Wydziałowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w § 2 pkt 4, przekazuje się do rozpoznania sprawy IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. c.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2014 r. poz. 169, z 2015 r. poz. 153 i 259, z 2016 r. poz. 94, 119, 200 i 214, z 2017 r. poz. 163, 200 i 266, z 2018 r. poz. 163, 199, 228, 278, 305, 320 i 351 oraz z 2019 r. poz. 40, 115, 127, 225 i 239.

[1] § 3a dodany przez § 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku oraz zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych, a także zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz.U.M.S. poz. 155). Zmiana weszła w życie 27 czerwca 2020 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Häfele Polska

Producent okuć meblowych i budowlanych, a także elektronicznych systemów kontroli dostępu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama