reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 maja 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 167 oraz z 2017 r. poz. 196) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W celu prowadzenia badań naukowych udostępnia się i przesyła Instytutowi akta sądowe oraz akta organów prowadzących postępowanie przygotowawcze lub egzekucyjne.";

2) w § 8:

a) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Rada naukowa podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Członkowie rady naukowej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

6. Członkowie rady naukowej mogą uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapewniającego zachowanie tajności głosowania.";

3) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Członkowie rady naukowej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 4 lata. Mandat członka rady naukowej powołanego w trakcie danej kadencji, wygasa wraz z upływem mandatu pozostałych członków rady. Mandaty członków rady naukowej wygasają wraz z upływem 4 lat od przeprowadzenia wyborów do rady naukowej wśród pracowników Instytutu.";

4) w § 11 ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"6. Dyrektor Instytutu powołuje spośród pracowników Instytutu lub członków rady naukowej komisję konkursową i wyznacza jej przewodniczącego.".

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama