REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 165

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 lipca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138 oraz z 2020 r. poz. 2, 102, 114, 156 i 163) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 14 lipca 2020 r. [PODZIAŁ SPRAW NA KATEGORIE W POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZENIACH EWIDENCYJNYCH]

PODZIAŁ SPRAW NA KATEGORIE W POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZENIACH EWIDENCYJNYCH

SPRAWY CYWILNE:

Jeżeli zaliczenie sprawy do kategorii zależy od symbolu statystycznego, sprawy bez symbolu podlegają zaliczeniu do kategorii zawierającej sprawy podobne.

1. Repertorium „C” w sądzie rejonowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 049c, 049cf, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069, 075, 091, 091a,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 009, 013, 045, 046, 051, 052, 052a, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 317, 320,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 070, 100, 302, 303, 322, 325,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 044a, 044, 072, 087, 089, 090, 095, 096, 097, 098,

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 312,

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 0l4pz, 017, 020, 021, 071, 088, 092, 093, 099, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,

g) „Upr.” – sprawy w postępowaniu uproszczonym, z wyjątkiem spraw oznaczonych symbolami wskazanymi w kategorii „1” i „2”,

h) „CG-G” – sprawy o symbolach statystycznych: 350, 351, 352, 353, 354, 355.

2. Repertorium „Nc” w sądzie rejonowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium „C”, w których dochodzone są roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

b) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

3. Repertorium „Ns” w sądzie rejonowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 219, 220, 224,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 223, 225, 266,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 222, 250,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 217, 248, 249, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 273, 282,

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 218, 274, 275, 276, 293,

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 214, 215, 216, 251, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279,

g) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

4. Repertorium „Co” w sądzie rejonowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 102, 118, 119, 120, 121,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 103, 106, 106a, 122,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 111, 112, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 131a, 132,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 103a, 105, 109, 126, 126a, 128, 130,

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104m, 104n, 104p, 141,

f) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

5. Repertorium „GC” w sądzie rejonowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 639, 655, 656,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 640um, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 673,

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 671, 672,

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 640pz, 663, 665,

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611,

h) „Upr.” – sprawy w postępowaniu uproszczonym, za wyjątkiem spraw oznaczonych symbolami wskazanymi w kategorii „1” i „2”.

6. Repertorium „GNc” w sądzie rejonowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium „GC”, w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

b) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

7. Repertorium „GU” w sądzie rejonowym:

a) „os.fiz.” – sprawy dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

b) „os.praw.” – sprawy dotyczące upadłości przedsiębiorców, wspólników spółek handlowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej.

8. Repertorium „GCo” w sądzie rejonowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 111, 123, 125, 129,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

8a. Repertorium „GUp”:

a) „przeds.-sędzia” – dla wyznaczenia sędziego do funkcji sędziego–komisarza upadłości przedsiębiorcy,

b) „przeds.-ref.” – dla wyznaczenia referendarza sądowego do funkcji sędziego–komisarza upadłości przedsiębiorcy,

c) „of-sędzia” – dla wyznaczenia sędziego do funkcji sędziego–komisarza upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

d) „of-ref.” – dla wyznaczenia referendarza sądowego do funkcji sędziego-komisarza upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

e) „duże” – dla wyznaczenia sędziego do funkcji sędziego-komisarza upadłości, do których stosuje się przepisy tytułów Ia, II, III i IV części trzeciej p.u., upadłości spółdzielni mieszkaniowej oraz upadłości przedsiębiorców mających ponad 500 wierzycieli.

8b. Repertorium „GRu”:

a) „duże” – dla wyznaczenia sędziego-komisarza zarejestrowanego w repertorium „GRu” postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach tytułów Ia i IV części trzeciej p.u., spółdzielni mieszkaniowej oraz przedsiębiorcy mającego ponad 500 wierzycieli,

b) „inne” – dla wyznaczenia sędziego-komisarza pozostałych postępowań rejestrowanych w repertorium „GRu”.

8c. Repertorium „GRp”:

a) „duże” – dla wyznaczenia sędziego-komisarza zarejestrowanego w repertorium „GRp” postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach tytułów Ia i IV części trzeciej p.u., spółdzielni mieszkaniowej oraz przedsiębiorcy mającego ponad 500 wierzycieli,

b) „inne” – dla wyznaczenia sędziego-komisarza pozostałych postępowań rejestrowanych w repertorium „GRp”.

8d. Repertorium „GRs”:

a) „duże” – dla wyznaczenia sędziego-komisarza zarejestrowanego w repertorium „GRs” postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach tytułów Ia i IV części trzeciej p.u., spółdzielni mieszkaniowej oraz przedsiębiorcy mającego ponad 500 wierzycieli,

b) „inne” – dla wyznaczenia sędziego-komisarza pozostałych postępowań rejestrowanych w repertorium GRs.

9. Repertorium „P” w sądzie rejonowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 401, 40lc, 402w, 402bw, 402szk, 402pr, 402up, 402lik, 404, 406, 407, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 430, 431, 439, 440, 441, 450, 451, 452, 455, 455c, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 471, 481, 485, 486, 487, 489,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 408, 409, 410, 410mac, 410wych, 420, 421r, 421em, 422, 423, 467, 468, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 405, 405a, 411, 411c, 411p, 412, 432, 470, 482,

d) „Upr.” – sprawy w postępowaniu uproszczonym, za wyjątkiem spraw oznaczonych symbolami wskazanymi w kategorii „1”.

10. Repertorium „Np” w sądzie rejonowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium „P”, w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych,

b) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

11. Repertorium „U” w sądzie rejonowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 514, 516, 559,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 552o, 552w, 554, 555, 560, 560n, 569, 576.

12. Repertorium „Po-Uo” w sądzie rejonowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138, 140,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 123, 125, 136, 139

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

13. Repertorium „Po” w sądzie rejonowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138, 140,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 123, 125, 136, 139,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

14. Repertorium „Uo” w sądzie rejonowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 103, 135,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 125, 136,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109.

15. Repertorium „RC”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 007, 008, 078, 079,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 003, 003z, 003w, 006, 076, 077,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 020, 021, 080, 081.

16. Repertorium „RNs”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 253,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 210, 210z,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 209n, 209u, 231, 23lz,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 204, 205, 210w, 210nw, 211, 216, 216lk, 228, 228z, 228w, 230, 230z, 230u.

17. Repertorium „Nsm”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 201, 201a, 202, 202a, 206, 207, 226o, 226p, 235, 242, 243, 244, 245, 255, 256,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 246, 247, 247z,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 208, 208z, 208w,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 203, 208nw, 209, 248p.

18. Repertorium „RCo”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 101, 103, 131, 131a, 132,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 111, 123, 124, 125,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

19. Repertorium „C” w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 075, 091, 091a,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 035, 035wm, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 059, 063, 064, 074, 321,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 320,

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 070, 072, 087, 088, 089, 090, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 304,

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 100, 302, 303, 322, 325

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041,

h) „8” – sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 020, 021, 071, 092, 093, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,

i) „Grup.” – sprawy w postępowaniu grupowym,

j) „CG-G” – sprawy o symbolach statystycznych: 350, 351, 352, 353, 354, 355.

20. Repertorium „C” w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym rodzinnym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041,

b) „2” – „pozost.” – inne sprawy bez symbolu.

21. Repertorium „Nc” w sądzie okręgowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium „C”, w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

b) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

22. Repertorium „Ns” w sądzie okręgowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 232, 232a, 297.

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 233, 234, 294,

c) „upr.dziecka” – sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085).

d) „wyborcze” – sprawy o symbolach statystycznych 290, 291, 292.

23. Repertorium „Co” w sądzie okręgowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 107, 133,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 124, 125, 128, 129, 142,

d) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

24. Repertorium „GC” w sądzie okręgowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 654, 675a,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 655, 656, 673,

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 639, 640um, 671,672,

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p,

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663,

h) „Grup.” – sprawy w postępowaniu grupowym.

25. Repertorium „GNc” w sądzie okręgowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium „GC”, w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

b) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

26. Repertorium „GCo” w sądzie okręgowym:

a) „1”– sprawy o symbolach statystycznych: 107, 131, 131a, 132,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 108, 111, 125,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 129,

d) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

26a. Repertorium „GW”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 825,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 821,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych:820, 823, 824,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 800.

26b. Repertorium „GWo”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 131, 132, 134z, 134ui,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104p, 108, 111,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 129,

d) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

27. Repertorium „U” w sądzie okręgowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 501, 502, 503, 506, 507, 508, 510, 511p, 511n, 512, 513, 557, 557a, 557b, 561, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 588,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 517, 568, 584, 585, 586, 587,

28. Repertorium „P” w sądzie okręgowym:

a) „Grup.” – sprawy w postępowaniu grupowym,

b) „Inne” – pozostałe sprawy.

29. Repertorium „Np” w sądzie okręgowym:

a) „Sędzia” – sprawy podlegające rejestracji w rep. „Np” i nieprzeznaczone do przydziału wyłącznie referendarzom,

b) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

30. Repertorium „Po-Uo” w sądzie okręgowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 107, 114a, 135, 138a,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136,

c) „Ref.” – przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

31. Repertorium „Po” w sądzie okręgowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 107, 114a, 135, 138a,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136,

c) „Ref.” – przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

32. Repertorium „Uo” w sądzie okręgowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 107, 135,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136.

33. Repertorium „Ca”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 219, 220, 223, 224, 225, 266, 323,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 049c, 049cf, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069, 075, 091, 091a,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 044a, 044, 072, 087, 089, 095, 096, 097, 098, 222, 250,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 009, 013, 045, 046, 051, 052, 052a, 053, 054, 058, 086, 090, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 317, 320,

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 070, 100, 302, 303, 322, 325, 350, 351, 352, 353, 354, 355,

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 312,

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 217, 218, 248, 249, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 276, 282, 293,

h) „8” – sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 017, 020, 021, 071, 088, 092, 093, 099, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,

i) „9” – sprawy o symbolach statystycznych: 214, 215, 216, 251, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279,

j) „R1” – sprawy o symbolach statystycznych: 202, 202a, 206, 207, 226, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 247z, 248p, 253, 254, 255, 256,

k) „R2” – sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 003, 003z, 003w, 006, 007, 008, 020, 021, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 201, 201a, 203, 208, 208z, 208w, 208nw, 209,

l) „R3” – sprawy rejestrowane w I instancji w repertorium „NKD”,

m) „R4” – sprawy rejestrowane w I instancji w repertorium „RNs”,

n) „Upr.” – sprawy w postępowaniu uproszczonym,

o) „KW” – sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym.

34. Repertorium „Ca” w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym rodzinnym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 253, 254, 255, 256,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 202, 202a, 206, 207, 226, 235, 242, 243, 244, 245, 246, 248p,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 247, 247z,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 007, 008, 078, 079, 201, 201a,

e) „5” – „Nkd” – sprawy dotyczące nieletnich,

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 003, 003z, 003w, 006, 020, 021, 076, 077, 080, 081, 203, 208, 208z, 208w, 208nw, 209, sprawy rejestrowane w Repertorium „RNs”.

35. Repertorium „Cz”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych 101, 103, 118, 119, 120, 121, 131, 131a, 132,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104n, 104p, 106, 106a, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 126, 126a, 127, 130, 141,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 103a, 104, 105, 109, 128,

d) „w toku” – dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji w repertorium „Co”),

e) „R-N” – zażalenia na orzeczenia wydane w wydziałach rodzinnych i nieletnich.

36. Repertorium „Cz” w wydziale cywilnym rodzinnym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 101, 103, 131, 131a, 132,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104E, 111, 123, 124, 125,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) „NKD” – zażalenia w sprawach dotyczące nieletnich,

e) „w toku” – dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

37. Repertorium „Pa”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 401, 401c, 402w, 402bw, 402szk, 402pr, 402up, 402lik, 404, 406, 407, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 430, 431, 439, 440, 441, 450, 451, 452, 455, 455c, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 471, 481, 485, 486, 487, 489,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 408, 409, 410, 410mac, 410wych, 420, 421r, 421em, 422, 423, 467, 468, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 405, 405a, 411, 411c, 411p, 412, 432, 470, 482,

d) „Upr.” – sprawy w postępowaniu uproszczonym.

38. Repertorium „Pz”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 111, 123, 125,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) „w toku” – dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

39. Repertorium „Ua” w sądzie okręgowym:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 514, 516, 559,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 552o, 552w, 554, 555, 560, 560n, 569, 576.

40. Repertorium „Uz”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 103, 135,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 111, 125,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) „w toku” – dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

41. Repertorium „Ga”:

a) „1” – sprawy o symbolu statystycznym: 677,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 639, 655, 656,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 640um, 673,

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 671, 672,

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663, 665,

h) „Upr.” – sprawy w postępowaniu uproszczonym,

i) „Rej.” – sprawy w postępowaniach rejestrowych,

j) „Up.Res.” – sprawy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

42. Repertorium „Gz”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 111, 123, 125,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 104E, 109,

d) „Rej.” – sprawy w postępowaniach rejestrowych,

e) „Up.Res.” – sprawy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,

f) „w toku” – dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji)

42a. Repertorium „GWz”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 131, 132,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104p, 111,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) „w toku” – dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

43. Repertorium „ACa”:

a) „1”– sprawy o symbolach statystycznych: 075, 091, 091a, 323,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 035, 035wm, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 059, 064, 063, 074, 321,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 320,

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 070, 072, 087, 088, 089, 090, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 304, 741,

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056 rts, 100, 302, 303, 322, 325, 350, 351, 352, 353, 354, 355,

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041, 232, 232a, 233, 234,

h) „8” – sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 020, 021, 071, 092, 093, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,

i) (uchylona).

j) „upr. dziecka” – sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085).

44. Repertorium „AGa”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658, 677, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 825,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 654, 675a, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 820, 821, 823, 824,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 655, 656, 673,

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 639, 640um, 671, 672, 741,

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 800,

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663,

h) „o.konk.kons.” – sprawy rejestrowane w repertoriach „AmC”, „AmE”, „AmK”, „AmA”, „AmT”, „Amo”, „AmW”.

45. Repertorium „AUa”:

a) „1”– sprawy o symbolach statystycznych: 501, 502, 503, 506, 507, 508, 510, 511p, 511n, 512, 513, 557, 557a, 557b, 561, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 588,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 517, 568, 584, 585, 586, 587.

46. Repertorium „ACo”:

a) „sąd. pol.” – sprawy związane z postępowaniami przed sądem polubownym,

b) (uchylona).

c) „pozost.” – inne sprawy.

47. Repertorium „AGo”:

a) „sąd. pol.” – sprawy związane z postępowaniami przed sądem polubownym,

b) (uchylona),

c) „pozost.” – inne sprawy.

48. Repertorium „ACz”:

a) „1”– sprawy o symbolach statystycznych: 107, 133,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 124, 128, 129, 142,

d) „w toku” – dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji),

e) „upr.dziecka” – sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085),

f) „wyborcze” – sprawy o symbolach statystycznych 290, 291, 292.

49. Repertorium „AGz”:

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 107, 131, 131a, 132, 134w, 134ui, 134z,

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104E, 104m, 104osh, 104p, 108, 111, 125,

c) „3”– sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 129,

d) „w toku” – dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

SPRAWY KARNE:

50. Repertorium „K” w sądzie rejonowym:

a) „t. 20+” – sprawy powyżej 20 tomów,

b) „t. 6-20” – sprawy powyżej 5 tomów do 20 tomów,

c) „t. 3-5” – sprawy powyżej 2 tomów do 5 tomów,

d) „t. 1-2” – sprawy inne, w tym sprawy do 2 tomów,

e) „wyr. łącz.” – sprawy o wydanie wyroku łącznego,

f) „wyr. pos.” – sprawy, w których wpłynął wniosek w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, sprawy, w których wpłynął wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w trybie art. 148 § 1 k.k.s., sprawy, w których wpłynął wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego, lub sprawy wyłączone do odrębnego rozpoznania ze względu na wpływ wniosku w trybie art. 338a lub art. 387 § 1 k.p.k.

51. Repertorium „W”:

a) „wykr.” – sprawy wykroczeniowe, w tym wykroczeniowo-skarbowe, z wyjątkiem kategorii następnej,

b) „wyr. pos.”– sprawy, w których wpłynął wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy w trybie art. 58 § 1 i 2 k.p.o.w., wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w trybie art. 148 § 1 k.k.s.

52. Wykaz „Kp”:

a) zażalenia na umorzenie lub odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego:

– „zaż.t. 20+” – sprawy powyżej 20 tomów,

– „zaż.t. 5-20” – sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

– „zaż.t. 1-4” – sprawy do 4 tomów,

b) sprawy o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania oraz o skierowanie podejrzanego na badania psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie leczniczym oraz o przedłużenie tej obserwacji (art. 203 K.p.k.):

– „p.w.t. 20+” – sprawy powyżej 20 tomów,

– „p.w.t. 5-20” – sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

– „p.w.t. 1-4” – sprawy inne, w tym do 4 tomów,

c) „inne” – pozostałe sprawy rejestrowane w wykazie Kp.

53. Wykaz „Ko”:

a) „wyk.” – sprawy z zakresu postępowania wykonawczego,

b) „wznow.” – sprawy o wznowienie postępowania,

c) „inne” – pozostałe sprawy rejestrowane w wykazie „Ko”.

54. Repertorium „K” w sądzie okręgowym:

a) „t. 100+” – sprawy powyżej 100 tomów,

b) „t. 31-100” – sprawy powyżej 30 tomów do 100 tomów,

c) „t. 11-30” – sprawy powyżej 10 tomów do 30 tomów,

d) „t. 6-10” – sprawy powyżej 5 tomów do 10 tomów,

e) „t. 1-5” – sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów,

f) „wyr. łącz.” – sprawy o wydanie wyroku łącznego,

g) „wyr. pos.” – sprawy, w których wpłynął wniosek w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k., wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wpłynął wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego.

55. Repertorium „Ka”:

a) „t. 50+” – sprawy powyżej 50 tomów,

b) „t. 21-50” – sprawy powyżej 20 tomów do 50 tomów,

c) „t. 6-20” – sprawy powyżej 5 tomów do 20 tomów,

d) „t. 1-5” – sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów,

e) „wyr. łącz.” – apelacje od wyroków łącznych,

f) „apel. od kar.”– apelacje wyłącznie od kary, środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku, bez względu na liczbę tomów,

g) „wykr.” – apelacje w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

56. Repertorium „Kz”:

a) „post.t. 20+” – zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 20 tomów,

b) „post.t. 5-20” – zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

c) „post.t. 1-4” – zażalenia na postanowienie sądu, sprawy do 4 tomów,

d) „zarz.” – zażalenia na zarządzenia.

57. Repertorium „AKa”:

a) „t. 100+” – sprawy powyżej 100 tomów,

b) „t. 51-100” – sprawy powyżej 50 tomów do 100 tomów,

c) „t. 31-50” – sprawy powyżej 30 tomów do 50 tomów,

d) „t. 11-30” – sprawy powyżej 10 tomów do 30 tomów,

e) „t. 6-10” – sprawy powyżej 5 tomów do 10 tomów,

f) „t. 1-5” – sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów,

g) „wyr. łącz.” – apelacje od wyroków łącznych,

h) „apel. od kar.” – apelacje wyłącznie od kary, środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku, bez względu na liczbę tomów.

58. Repertorium „AKz”:

a) „post.t. 20+” – zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 20 tomów,

b) „post.t. 5-20”– zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

c) „post.t. 1-4” – zażalenia na postanowienie sądu, sprawy do 4 tomów,

d) „zarz.” – zażalenia na zarządzenia.

SPRAWY PODLEGAJĄCE PRZYDZIAŁOWI BEZ NADANIA ODRĘBNEJ SYGNATURY:

a) „ZAŻ” – zażalenia do innego składu tego samego sądu, jeżeli zażalenie nie podlega rejestracji we właściwym repertorium pod odrębną sygnaturą,

b) „Sk.ref.” – skargi na orzeczenia referendarzy sądowych niewymagające ponownej rejestracji sprawy,

c) „Z” – sprawy zakończone, przydzielane na podstawie § 60 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, z wyłączeniem spraw wymagających rozstrzygnięcia co do istoty sprawy,

d) „Sąd UiR” – podlegające rozpoznaniu przez sąd sprawy rejestrowane w repertorium „GUp”, „GRu”, „GRp” lub „GRs”, jeżeli wymagają odrębnego przydzielenia przez SLPS,

e) „Sędzia UiR” – dla wyznaczenia sędziego do funkcji zastępcy sędziego-komisarza lub wykonującego czynności jako sędzia-komisarz,

f) „Ref. z-ca” – dla wyznaczenia referendarza sądowego do funkcji zastępcy sędziego-komisarza.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-15
  • Data wejścia w życie: 2020-07-16
  • Data obowiązywania: 2020-07-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA