Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 158

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71b § 1 i § 2 i art. 71f § 4 w zw. z art. 74 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1191, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:

1) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:

a) Zuzanna Adamczyk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

b) Paweł Iwaniuk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

c) Maciej Kowalski - sędzia Sądu Najwyższego,

d) Jolanta Pyźlak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;

2) przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej:

a) Jolanta Gardocka - notariusz,

b) Elżbieta Anna Pruszczak - notariusz;

3) dr hab. Michał Warciński - Uniwersytet Warszawski.

§ 2.

Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Macieja Kowalskiego.

§ 3.

Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Pawła Iwaniuka.

§ 4.

1. Komisję, o której mowa w § 1, powołuje się do przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2022 r.

2. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Warszawie i w Lublinie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Sebastian Kaleta
SEKRETARZ STANU


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1177 oraz z 2022 r. poz. 1301.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-08
  • Data wejścia w życie: 2022-08-09
  • Data obowiązywania: 2022-08-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe