Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 189

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie powierzenia dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach zadań w zakresie koordynacji działań związanych z reorganizacją i funkcjonowaniem centrów obsługi druku na rzecz sądów powszechnych oraz funkcjonowaniem centrum obsługi druku w ramach Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) w związku z art. 21a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1008 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1259) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się dyrektora Sądu Apelacyjnego w Katowicach do przeprowadzenia reorganizacji centrów obsługi druku świadczących usługi na rzecz sądów powszechnych, a po jej zakończeniu, do prowadzenia działań związanych z funkcjonowaniem centrum obsługi druku działającego w ramach Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

§ 2.

Do zadań dyrektora Sądu Apelacyjnego w Katowicach, o których mowa w § 1, należy w szczególności:

1) koordynowanie procesu konsolidowania zadań wykonywanych przez centra obsługi druku w celu utworzenia centrum obsługi druku działającego w ramach Sądu Apelacyjnego w Katowicach;

2) zapewnienie ekspedycji pism sądowych sporządzanych w formie papierowej, niewymagających podpisu pracownika sądu (wydruku, kopertowania oraz wysyłki);

3) tworzenie i aktualizacja strategii optymalizacji procesów związanych z ekspedycją pism sądowych, o której mowa w pkt 2;

4) analiza efektywności wykorzystywania przez sądy powszechne ekspedycji pism za pośrednictwem centrum obsługi druku działającego w ramach Sądu Apelacyjnego w Katowicach;

5) tworzenie i realizacja planu finansowego centrum obsługi druku w ramach planu finansowego Sądu Apelacyjnego w Katowicach;

6) podejmowanie decyzji inwestycyjnych;

7) reprezentowanie centrum obsługi druku na zewnątrz.

§ 3.

Poleca się sądom powszechnym wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 pkt 2, za pośrednictwem centrum obsługi druku działającego w ramach Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-27
  • Data wejścia w życie: 2022-09-28
  • Data obowiązywania: 2022-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe