REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 114

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 3, z późn. zm.1)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 4 w lit. a:

a) tiret siódme otrzymuje brzmienie:

„- IX Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,”,

b) uchyla się tiret ósme;

2) w pkt 15:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie:

- I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

- II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

- IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chrzanowie, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach,

- V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,”,

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie:

- I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

- II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

- IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa Podgórza w Krakowie, dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach i Wieliczce,

- V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Igołomia Wawrzeńczyce, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice i Radziemice,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Adam Bodnar


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2020 r. poz. 97, 106, 111, 227, 251, 252, 253 i 260, z 2021 r. poz. 7, 83, 109, 156, 158, 162 i 321 z 2022 r. poz. 41, 117, 136, 182 i 203 oraz z 2023 r. poz. 58, 133, 161 i 230.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-29
  • Data wejścia w życie: 2024-04-01
  • Data obowiązywania: 2024-04-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA