REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 129

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia merytorycznego sądów powszechnych w zakresie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych z zakresu administracji sądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw wsparcia merytorycznego sądów powszechnych w zakresie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych z zakresu administracji sądowej, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) wsparcie merytoryczne sądów powszechnych w zakresie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych z zakresu administracji sądowej w związku z wejściem w życie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w sądach powszechnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 180 i 234), zwanego dalej „Zarządzeniem”;

2) monitorowanie elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji sądów powszechnych;

3) analizowanie bieżącego stanu prawnego w kontekście potrzeby zmian Zarządzenia i opracowywanie projektów tych zmian;

4) opracowywanie koncepcji rozwojowych elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji sądów powszechnych.

§ 3.

Zespół jest powoływany na czas realizacji zadań określonych w § 2.

§ 4.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Arkadiusz Szpila naczelnik Wydziału Organizacji Sądów w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;

2) członkowie:

a) Anna Jastrzębska-Pawlak - dyrektor Departamentu Kształtowania Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pastwowych,

b) Anna Ryś - główny specjalista w Wydziale Organizacji Sądów w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych,

c) Magdalena Doroszewicz - główny specjalista w Wydziale Organizacji Sądów w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych,

d) Tomasz Grabka - główny specjalista w Wydziale Utrzymania Aplikacji w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych,

e) Andrzej Kędzierski - administrator systemu informatycznego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach,

f) Łukasz Kamiński - główny specjalista w Wydziale Utrzymania Aplikacji w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych,

g) Iwona Daniel - główny księgowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie,

h) Katarzyna Brogosz - kierownik Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie,

i) Aleksandra Wojtczak - główny specjalista do spraw administracyjnych w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi,

j) Małgorzata Prządo-Kudas - kierownik Oddziału Administracyjnego w Sądzie Okręgowym w Krakowie,

k) Małgorzata Stolarska - kierownik Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

l) Angelika Kacprzak - główny księgowy w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

m) Aneta Gniadek - kierownik Oddziału Administracyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

2. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu osoby spoza jego członków, w szczególności przedstawicieli sądów powszechnych oraz pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości wyróżniających się wiedzą przydatną do realizacji zadań Zespołu.

§ 5.

Przewodniczący Zespołu nadzoruje pracę Zespołu, wyznacza kierunki jego bieżącej działalności w ramach wykonywania zadań określonych w § 2, w szczególności:

1) przydziela zadania członkom Zespołu;

2) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zespołu oraz czuwa nad ich sprawnym przebiegiem;

3) może powierzyć kierowanie pracami Zespołu w określonym zakresie członkom Zespołu, o których mowa w ust. § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b-e.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewniają członkowie Zespołu.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz funkcjonujący w sądach powszechnych koordynatorzy wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji sądów powszechnych współdziałają i udzielają pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Adam Bodnar

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-18
  • Data wejścia w życie: 2024-04-19
  • Data obowiązywania: 2024-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA