REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 140

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Łodzi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268 oraz z 2023 r. poz. 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Łodzi (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 77) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt. 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dr Jolanta Grzegorczyk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi w stanie spoczynku,”,

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Marta Witoszyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi;”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Martę Witoszyńską.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Maria Ejchart
PODSEKRETARZ STANU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-19
  • Data wejścia w życie: 2024-04-20
  • Data obowiązywania: 2024-04-20

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA