REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 170

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Członkom Zespołu, innym niż Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, przysługuje zwrot kosztów przejazdu poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu Zespołu, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.”;

2) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Sprawiedliwości niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z prac Zespołu oraz listę wyłonionych kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego.”;

3) w załączniku nr 1 w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Sprawiedliwości przesyła do Komisji Selekcyjnej właściwej do wyrażenia opinii o kandydatach wskazanych na urząd Prokuratora Europejskiego listę zawierającą wymienione alfabetycznie imiona i nazwiska kandydatów.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 1 z mocą od dnia 2 lutego 2024 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Adam Bodnar

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-15
  • Data wejścia w życie: 2024-05-16
  • Data obowiązywania: 2024-05-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA