REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 186

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 3, z późn. zm.1)) w § 1 w pkt 33a wprowadza się następujące zmiany:

1) w lit. a tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,”;

2) w lit. aa dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

„- IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Adam Bodnar


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2020 r. poz. 97, 106, 111, 227, 251, 252, 253 i 260, z 2021 r. poz. 7, 83, 109, 156, 158, 162 i 321, z 2022 r. poz. 41, 117, 136, 182 i 203, z 2023 r. poz. 58, 133, 161 i 230 oraz z 2024 r. poz. 114.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-25
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA