REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 187

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 120, z późn. zm.1)) w § 1 w pkt 11 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) I Wydział Cywilny - rozpoznający sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw z obszaru właściwości tego Sądu, a także środki odwoławcze w sprawach rozpoznawanych w europejskim postępowaniu nakazowym oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wszczętych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2024 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Adam Bodnar


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2015 r. poz. 264, z 2017 r. poz. 201, z 2018 r. poz. 227, z 2019 r. poz. 245, z 2020 r. poz. 99, 160 i 237, z 2021 r. poz. 160 i 169, z 2022 r. poz. 42 i 224 oraz z 2023 r. poz. 175.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-25
  • Data wejścia w życie: 2024-07-11
  • Data obowiązywania: 2024-07-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA