reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 93 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół Roboczy do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół zapewnia obsługę merytoryczną Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2

Do zadań Zespołu należy:

1) Analiza dotychczasowych regulacji prawnych dotyczących alternatywnych źródeł energii;

2) Przygotowanie projektu harmonogramu zadań w zakresie inicjowania i monitorowania działań na rzecz promocji alternatywnych źródeł energii;

3) Opracowywanie projektów mechanizmów upraszczania procedur związanych z przygotowywaniem i realizacją inwestycji dotyczących wykorzystania alternatywnych źródeł energii;

4) Przygotowywanie projektów opinii Pełnomocnika do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla alternatywnych źródeł energii, przygotowanych przez organy administracji rządowej;

5) Opracowywanie zasad współpracy Pełnomocnika z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz alternatywnych źródeł energii;

6) Przygotowanie propozycji potrzeb w zakresie prac naukowo-badawczych;

7) Dokonywanie analiz, prognoz i ocen zjawisk dotyczących alternatywnych źródeł energii;

8) Określanie zakresu działań informacyjnych, edukacyjnych i popularyzujących.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Małgorzata Szalast-Piwińska – Radca Ministra w Departamencie Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska;

2) Krystyna Panek-Gondek – Główny Specjalista w Departamencie Monitoringu Ocen i Prognoz, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;

3) Katarzyna Krajewska – Starszy Specjalista w Departamencie Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu, Ministerstwo Środowiska.

§ 4

W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska zaproszeni przez Pełnomocnika.

§ 5

Zespół składa Ministrowi Środowiska oraz Pełnomocnikowi, na każde ich wezwanie, sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 6

Obsługę organizacyjną Zespołu sprawuje Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu w Ministerstwie Środowiska.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 160, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama