reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 marca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 41 Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Środowiska (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 61) w załączniku nr 1 Rozdział III otrzymuje brzmienie:

„Rozdział III

Przekazywanie korespondencji Ministrowi, Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu, Szefowi Gabinetu Politycznego Ministra i Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa

§ 5

1. Korespondencja adresowana imiennie, w tym oznaczona klauzulą „zastrzeżona”, oraz zaproszenia adresowane do Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, jest przekazywana bezpośrednio do Gabinetu Politycznego Ministra.

2. Korespondencja nie zaliczona do korespondencji, o której mowa w ust. 1, adresowana do Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Gabinetu Politycznego Ministra, jest przekazywana bezpośrednio do Gabinetu Politycznego Ministra.

3. Korespondencja nie zaliczona do korespondencji, o której mowa w ust. 1, adresowana do Ministra lub Ministerstwa, jest przekazywana za pośrednictwem Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Ministerstwa.

4. Po przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję, o której mowa w ust. 3, oraz po jej zatwierdzeniu przez właściwego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu, właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Ministerstwa przekazują ją do Ministra za pośrednictwem Gabinetu Politycznego Ministra.

5. Korespondencja adresowana do Dyrektora Generalnego Ministerstwa jest przekazywana bezpośrednio do Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

6. Dokument rządowy, przeznaczony do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub jej Komitet, jest przekazywany, za pośrednictwem Wydziału Prezydialnego Biura Ministra w Ministerstwie, do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Ministerstwa.

7. Kopię pisma przewodniego dokumentu rządowego, o którym mowa w ust. 1, Wydział Prezydialny Biura Ministra w Ministerstwie przekazuje do Gabinetu Politycznego Ministra.

8. Kopia pisma przewodniego dokumentu rządowego, o której mowa w ust. 7, jest przekazywana przez Gabinet Polityczny Ministra do właściwego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

9. Dokumenty Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) oraz Komitetu Europejskiego Rady Ministrów (KERM) są przekazywane bezpośrednio do Sekretariatu Podsekretarza Stanu koordynującego problematykę Unii Europejskiej, z jednoczesnym przekazaniem kopii pisma przewodniego tych dokumentów do Gabinetu Politycznego Ministra.

10. Dokumenty Sejmu i Senatu, interpelacje i zapytania poselskie, oraz pisma od Senatorów, adresowane do Ministra, są przekazywane do Gabinetu Politycznego Ministra.

11. Gabinet Polityczny Ministra przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 10, do Wydziału Prezydialnego Biura Ministra w Ministerstwie, z jednoczesnym przekazaniem kopii tych dokumentów do właściwego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

12. Korespondencję zadekretowaną przez:

1) Ministra,

2) Sekretarza Stanu,

3) Podsekretarzy Stanu,

4) Szefa Gabinetu Politycznego Ministra,

5) Dyrektora Generalnego Ministerstwa,

6) Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie lub jego Zastępcę,

– Zespół Obsługi Kancelaryjnej przekazuje, za potwierdzeniem, do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa.

13. Projekty aktów prawnych przekazywane do Ministerstwa, w ramach uzgodnień międzyresortowych, są przekazywane (za potwierdzeniem) bezpośrednio, do Departamentu Prawnego w Ministerstwie.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama