reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 marca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 79 Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w rozdziale „I. Na obszarach objętych ochroną ścisłą” w tabeli „A. W ekosystemach leśnych” lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2

Utrzymanie linii podziału powierzchniowego w strefie ochrony ścisłej – odnowienie oznakowania

8,7 km

Oddziały: 160C, 191A, 192CD, 225C, 227AC, 258A, 259ABC, 254, 255, 284

 

b) w rozdziale „I. Na obszarach objętych ochroną ścisłą” tabela „B. Inne, według specyfiki Parku” otrzymuje brzmienie:

 

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wymiana tablic informacyjnych na terenie Obrębu Ochronnego Orłówka

3 szt.

Według potrzeb

2

Remont zabytkowej bramy wjazdowej do Obszaru Ochrony Ścisłej

1 szt.

Oddział: 399Cc

 

c) w rozdziale „II. Na obszarach objętych ochroną czynną” w tabeli „A. W ekosystemach leśnych” lp. 2 otrzymuje brzmienie:

 

2

Regulacja w fazie młodocianej późnej składu gatunkowego i struktury przestrzennej zniekształconych drzewostanów w wieku 21–40 lat

12,84 ha2)

Oddziały: 134Ah, 164Dd, 165Bc, 165Bk, 195Dg

 

d) w rozdziale „II. Na obszarach objętych ochroną czynną” w tabeli „A. W ekosystemach leśnych” lp. 9 otrzymuje brzmienie:

 

9

Mechaniczna konserwacja pasa przeciwpożarowego

na odcinku 3,5 km

Oddziały: 399D, 400CD, 401CDF

 

2) w załączniku nr 3 do zarządzenia w rozdziale „I Na obszarach objętych ochroną czynną” tabela „B. Czynna ochrona gatunków zwierząt” otrzymuje brzmienie:

 

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Żubr

Zarządzanie (gospodarowanie) wolno żyjącą populacją żubrów na terenie Puszczy Białowieskiej. Utrzymanie i poprawa bazy żerowej, utrzymanie miejsc zimowego dokarmiania

Prowadzenie monitoringu liczebności i stanu zdrowia wolnego stada. Regulowanie liczebności populacji wg przyjętych kryteriów. Wykaszanie, odkrzaczanie, wyrównanie łąk i innych powierzchni otwartych1), prowadzenie dokarmianie stada wolnego żubrów w okresie zimowym i dezynfekcja miejsc dokarmiania2), wykładanie drzew ogryzowych3). Kontynuacja zadań ochronnych przewidzianych w Programie Żubr po uzyskaniu środków i wymaganych uzgodnień

2

Traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, rzekotka drzewna, żaba moczarowa i żaba trawna

Ochrona miejsc bytowania i rozrodu

Oczyszczenie terenu, pogłębienie zarastających oczek wodnych, usunięcie zakrzaczeń wierzbowych porastających brzegi, w oddziale 399 D

3

Przeplatka aurinia

Ochrona miejsc bytowania i rozrodu

Usunięcie zakrzaczeń oraz ewentualne wykaszanie powierzchni w oddziale 398 G

 

3) w załączniku nr 5 do zarządzenia w tabeli „III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych” lp. 4 otrzymuje brzmienie:

 

4

Obręb Ochronny Hwoźna, oddziały: 105B, 105D, 110A, 111B, 130B, 130D, 134B, 134D, 136A, 136C, 158B, 159,160A, 160B, 160C, 161A, 161B, 161D, 164B, 164D, 165A, 165B, 166A, 190B, 190C, 190D, 192A, 192B, 193C, 193D, 194C, 195B, 195D, 221A, 221B, 222A, 226A, 226B, 227A, 227 B

Po oznakowanych szlakach turystycznych i rowerowych oraz ścieżkach edukacyjnych

Bez limitu

Wieża widokowa

5 osób

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama