reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 25 lutego 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 39 Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska3) w § 6 w punkcie 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 11 w brzmieniu:

„11) w imieniu Ministra wykonuje zadania związane z prowadzeniem przez Ministra publicznych szkół leśnych, w tym zadania Ministra jako organu prowadzącego te szkoły i organu sprawującego nad nimi nadzór pedagogiczny, wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3) Zmiana zarządzenia została dokonana zarządzeniem Nr 42 Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska, zarządzeniem Nr 55 Ministra Środowiska z dnia 7 maja 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska oraz zarządzeniem Nr 76 Ministra Środowiska z dnia 5 września 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama