reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 97 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 10 Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego, zmienionym zarządzeniem nr 52 z dnia 17 lipca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale II. „Inne zadania ochronne w ekosystemach według specyfiki Parku”, Ip. 21–24 otrzymują brzmienie:

„21

usuwanie krzewów rosnących w dnie i skarpach, usuwanie z koryta rzeki wszelkich zatorów i przetamowań, wykaszanie skarp i poboczy – prace wykonywane corocznie; naprawa istniejących umocnień – prace wykonywane corocznie; usuwanie krzewów rosnących w dnie i skarpach, usuwanie z koryta rzeki wszelkich zatorów i przetamowań, wykaszanie karp i poboczy, usuwanie namułu, rozplanowywanie wydobytego namułu, naprawa istniejących umocnień – prace wykonywane co 2 lata lub wg potrzeb i możliwości; zadanie wykonywane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego

0,345 km

kanał Nr 5 Objazda

 

(km 0+000 – 0+345)

2,21 km

kanał Nr 6 Objazda

 

(km 0+000 – 2+210)

2,07 km

kanał Gardna A

 

(km 0+000 – 2+070)

2,40 km

kanał Człuchowski Prawy

 

(km 0+000 – 2+400)

8,90 km

kanał Gardno–Łeba

 

(km 0+000 – 8+900)

0,55 km

kanał Łupawa–Łeba

 

(km 0+000 – 0+550)

3,472 km

kanał Żelazo–Kluki (C-9)

 

(km 0+000 – 3+472)

4,00 km

kanał Główny I

 

(km 0+000 – 4+000)

2,42 km

kanał Główny II

 

(km 0+000 2+420)

3,48 km

kanał Człuchowski „B”

 

(km 2+900 – 3+480)

0,05 km

kanał Izbica 14

 

(km 0+000 – 0+050)

0,54 km

kanał Młyński

 

(km 0+000 – 0+540)

2,20 km

kanał Ptasi

 

(km 0+000 – 2+200)

0,345 km

rzeka Błotnica

 

(km 0+000 – 0+345)

0,224 km

rzeka Grabownica

 

(km 0+000 – 0+224)

1,80 km

rzeka Broda–Osieki

 

(km 0+000 – 1+800)

1,44 km

rzeka Broda–Wierzchocino

 

km 0+000 – 1+440)

2,52 km

rzeka Wysoka

 

(km 0+000 – 2+520)

4,15 km

rzeka Pustynka

 

km 0+000 – 4+150)

 

22

koszenie roślinności na Skarpach, koronach I poboczach wałów, usuwanie krzewów, likwidacja nor drążonych przez zwierzęta, naprawa zadarnienia – prace wykonywane w ciągu roku zgodnie z potrzebami; zabudowa wyrw i obniżeń w wale, przywrócenie właściwych parametrów korpusu wału prace wykonywane co 2 lata lub w przypadku awarii zgodnie z potrzebami; zadanie wykonywane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego

0,53 km

wał przyjeziorny lewy „A” jez. Gardno

 

(km 9+100 – 9+630)

1,60 km

wał przyjeziorny lewy „B” jez. Gardno

 

(km 9+630 – 11+230)

3,12 km

wał przyjeziorny lewy „C” jez. Gardno

 

(km 11+230 – 14+350)

0,04 km

wał wsteczny lewy rzeki Broda–Osieki

 

(km 0+000 – 0+040)

0,224 km

wał wsteczny lewy rzeki Grabownicy

 

(km 0+000 – 0+224)

0,224 km

wał wsteczny prawy rzeki Grabownicy

 

(km 0+000 – 0+224)

0,345 km

wał wsteczny lewy rzeki Błotnicy

 

(km 0+000 – 0+345)

0,345 km

wał wsteczny prawy rzeki Błotnicy

 

(km 0+000 – 0+345)

1,80 km

wał wsteczny prawy rzeki Broda –Osieki

 

(km 0+000 – 1+800)

2,10 km

wał przyjeziorny lewy „RETOWO” jez. Gardno

 

(km 7+000–9+100)

2,70 km

wał prawy rzeki Łupawy polder Gardna IX–X

 

(km 0+000 2+700)

2,70 km

wał przyjeziorny prawy jez. Gardno polder Gardna IX–X

 

(km 0+000 – 2+700)

2,37 km

wał prawy rzeki Łupawy

 

(km 13+700 – 16+070)

0,44 km

wał prawy rzeki Łupawy „SMOŁDZINO”

 

(km 14+100 – 14+540)

1,17 km

wał lewy rzeki Pustynki

 

(km 0+000 – 1+170)

1,70 km

wał przyjeziorny prawy jez. Łebsko polder Kluki I

 

(km 8+500 – 10+200)

2,83 km

wał przyjeziorny prawy jez. Łebsko polder Kluki IV

 

(km 11+500 – 14+330)

 

 

 

0,53 km

wał przyjeziorny prawy jez. Łebsko polder Kluki IV

 

(km 14+330 – 14+860)

2,05 km

wał przyjeziorny prawy jez. Łebsko polder Kluki IV

 

(km 14+860 – 16+910)

0,73 km

wał lewy Kanału Gardno–Łeba

 

(km 0+000 0+730)

0,73 km

wał prawy Kanału Gardno–Łeba

 

(km 0+000 – 0+730)

0,55 km

wał lewy Kanału Łupawa–Łeba

 

(km 0+000 – 0+550)

4,15 km

wał lewy rzeki Pustynki

 

(km 0+000 – 4+150)

1,86 km

wał przyjeziorny lewy jez. Łebsko

 

(km 5+600 – 7+460)

1,12 km

wał lewy rzeki Łeby

 

(km 13+900 – 15+020)

4,50 km

wał prawy rzeki Łeby

 

(km 13+900 – 18+400)

23

utrzymanie drożności (w tym wykaszanie miejsc przy przystankach – 124g, usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień – 111t, 111s) i przejezdności ścieżek przyrodniczych oraz utwardzenie nawierzchni ścieżek przyrodniczych (w tym wykonanie kładek)

w zależności od potrzeb odcinki ścieżek przyrodniczych

obwody ochronne: Kluki, Smołdziński Las, Żarnowska, Rowy, Smołdzino, Rąbka

24

remont konserwacja tablic oraz infrastruktury edukacyjnej na trasie ścieżek przyrodniczych

w zależności od potrzeb odcinki ścieżek przyrodniczych

obwody ochronne: Kluki, Smołdziński Las, Żarnowska, Rowy, Smołdzino, Rąbka

 

2) w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i amatorskiego połowu ryb, sposoby ich udostępniania oraz maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach”:

a) w tabeli B. „Udostępnianie obszarów dla celów edukacyjnych”, Ip. 16 otrzymuje brzmienie:

„16

wieża widokowa na Rowokole – pododdział 113j.

grupy zorganizowane i turyści indywidualni

10 osób”

 

b) w tabeli C. „Udostępnianie obszarów dla celów kulturowych”: – Ip. 4–5 otrzymują brzmienie:

„4

kulturowe rybołówstwo na wodach morskich SPN

udostępnienie łowisk morskich SPN dla otwartych łodzi rybackich mieszkańców Łeby i Rowów; zastosowanie mają przepisy dotyczące połowu ryb z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich; połowy odbywające się zgodnie z zasadami połowu ryb na obszarze morskim SPN

Nr kutra:

ROW-2,

ROW-5,

ROW-8,

ROW-12,

ROW-15,

ROW-16,

ŁEB-21,

ŁEB-31,

ŁEB-35,

ŁEB-37,

ŁEB-42,

ŁEB-48,

ŁEB-49,

ŁEB-52,

ŁEB-64,

ŁEB-85,

ŁEB-91,

KRS-10

5

obszar morski SPN

przepływanie przez obszar morski SPN na łowiska otwartych łodzi rybackich z Łeby i Rowów

Nr kutra:

RGW-2,

RGW-5,

ROW-8,

ROW-12,

ROW-15,

ROW-16,

ŁEB-21,

ŁEB-31,

ŁEB-35,

ŁEB-37,

ŁEB-42,

ŁEB-48,

ŁEB-49,

ŁEB-52,

ŁEB-64,

ŁEB-85,

ŁEB-91,

KRS-10”

 

– dodaje się Ip. 6 w brzmieniu:

„6

obwód ochronny Rąbka – oddział 1

miejsce kultu religijnego

nie określa się”

 

c) w tabeli F „Udostępnianie dla amatorskiego połowu ryb”, Ip. 2 otrzymuje brzmienie:

„2

jezioro Łebsko: południowa część jeziora ograniczona linią prostą łączącą ujście rzeki Łeby do jeziora Łebsko na wschodzie do wieży widokowej w miejscowości Kluki na zachodzie;

wędkowanie z łodzi z obowiązującym zakazem połowu ryb w 300 m pasie wody przylegającym do brzegu jeziora na odcinku wieży widokowej w miejscowości Kluki do miejscowości Lisia Góra;

400”

 

wschodnia część jeziora ograniczona linią prostą łączącą pomost i wieżę widokową w miejscowości Rąbka na północy i wierzchołek półwyspu Żarnowskiego na południu;

wędkowanie z łodzi udostępnione w terminie od 1 czerwca do 15 października z obowiązującym zakazem połowu w 300 m pasie wody przylegającym do półwyspu Żarnowskiego, a na pozostałym akwenie zakaz wpływania w pas trzcin i oczeretów;

 

 

lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od granicy Parku w górnym jej biegu do mostu na trasie Izbica–Gać;

wędkowanie z brzegu; zakaz wprowadzania psów;

 

 

lewa strona rzeki Łeby od mostu na trasie Izbica–Gać do ujścia do jeziora Łebsko;

 

 

 

rzeka Stara Łeba od mostu drogowego przy miejscowości Izbica do ujścia do jeziora Łebsko; odcinek brzegu jeziora pomiędzy ujściem rzeki Łeby i ujściem rzeki Stara Łeba;

 

 

 

lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od wypływu z jeziora Łebsko do granicy Parku;

 

 

 

kanał Gardno–Łebsko od przepompowni obok miejscowości Przybynin do wału ochronnego przy kanale melioracyjnym biegnącym wzdłuż jeziora Łebsko;

 

 

 

kanał Łupawa–Łebsko od granicy Parku do kanału melioracyjnego za ostatnim przepustem w kierunku jeziora Łebsko;

 

 

 

odcinek brzegu jeziora Łebsko od ujścia rzeki Pustynki do kanału w Klukach odprowadzającego wodę do jeziora Łebsko

 

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

w z. Stanisław Gawłowski

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 w sprawie szczegółowych zasad zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Borowicz

Asystentka prawnika w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama