| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 31 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kodeksu dobrych praktyk w gospodarce leśnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw opracowania kodeksu dobrych praktyk w gospodarce leśnej, jako organ pomocniczy Ministra Środowiska, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu – Janusz Czerepko – Instytut Badawczy Leśnictwa;

2) sekretarz Zespołu – Marcin Jackowski – Ministerstwo Środowiska;

3) członkowie Zespołu:

a) Krzysztof Janeczko – Ministerstwo Środowiska,

b) Janusz Łogożny – Ministerstwo Środowiska,

c) Ryszard Ziemblicki – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku,

d) Piotr Kacprzak – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu,

e) Jolanta Błasiak – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,

f) Paweł Mroziński – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,

g) Jacek Przypaśniak – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,

h) Wojciech Gil – Instytut Badawczy Leśnictwa,

i) Jan Matras – Instytut Badawczy Leśnictwa,

j) Jacek Hilszczański – Instytut Badawczy Leśnictwa,

k) Marek Pudełko – Instytut Badawczy Leśnictwa,

I) Jan Broda – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,

m) Maciej Szczygielski – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,

n) Arleta Siarkiewicz-Hoszowska – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

o) Piotr Rójek – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

p) Jakub Dziubecki – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

q) Ewa Pisarczyk – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

r) Roman Zielony – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

s) Janusz Sowa – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

t) Jan Dominicki – Polski Związek Zrzeszeń Leśnych,

u) Tadeusz Truchty – Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych,

v) Stefan Sokolski – Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych.

§ 2

1. Zadaniem Zespołu jest opracowanie kodeksu dobrych praktyk w gospodarce leśnej w formie dokumentu, zawierającego zasady prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce, których ustalenia zapewnią, że czynności wykonywane zgodnie z nimi nie są szkodliwe dla zachowania gatunków we właściwym stanie ochrony.

2. Kodeks dobrych praktyk w gospodarce leśnej, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazany Ministrowi Środowiska.

§ 3

Przewodniczący Zespołu:

1) kieruje pracami Zespołu;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu;

3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

4) reprezentuje Zespół na zewnątrz.

§ 4

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby spoza Zespołu.

§ 5

1. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który jest następnie zatwierdzany podpisem przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje:

1) datę posiedzenia;

2) listę uczestników posiedzenia;

3) ustalenia poczynione w trakcie posiedzenia;

4) podpis osoby sporządzającej protokół.

§ 6

Przewodniczący Zespołu, sekretarz Zespołu oraz członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, a także nie przysługuje im zwrot kosztów związanych z pełnioną funkcją.

§ 7

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »