REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 1 poz. 1

ZARZĄDZENIE Nr 20 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80 poz. 717) oraz w związku z ustawą o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U.: Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775 z 1996 r., Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943 z 1997 r., Nr 155, poz. 1014 z 1998 r., Nr 48, poz. 550 z 2000 r., Nr 4, poz. 26 z 2001 r., Nr 25, poz. 253, Nr 240, poz. 2055 z 2002 r. oraz Nr 99, poz. 1001 i Nr 123, poz. 1291 z 2004 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Skarbu Państwa określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. W terminie 30 dni od daty wejścia w życie Zarządzenia, dyrektorzy komórek organizacyjnych dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych do zakresów zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Skarbu Państwa i po ich zaopiniowaniu pod względem formalno-prawnym przez Departament Prawny przekażą je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

2. Oryginał zatwierdzonego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego przechowywany jest przez Biuro Ministra, zaś kopie przez właściwą komórkę organizacyjną, Departament Prawny oraz Biuro Kadr i Szkolenia (kopia wraz z kompletem aktualnych zakresów czynności pracowników).

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Skarbu Państwa zmienione: zarządzeniem nr 8 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 marca 2002 r. zmieniającym zarządzenie nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Skarbu Państwa, zarządzeniem nr 23 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Skarbu Państwa zmienionego zarządzeniem nr 8 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa, zarządzeniem nr 32 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 października 2002 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa, zarządzeniem nr 36 Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa, zarządzeniem nr 42 Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa, zarządzeniem nr 44 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie trybu dokonywania wydatków i ich rozliczania przez Dyrektorów Delegatur Ministra Skarbu Państwa oraz w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa, zarządzeniem nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego oraz obowiązku przekazywania elektronicznej wersji zarządzeń organizacyjnych, zarządzeniem nr 8 Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa, zarządzeniem nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa, zarządzeniem nr 18 Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa, zarządzeniem nr 20 Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa Jacek Socha

Załącznik do zarządzenia nr 20 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 28 września 2004 r. (poz. 1)

Załącznik nr 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA

Wyświetl załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-11-02
  • Data wejścia w życie: 2004-09-28
  • Data obowiązywania: 2004-09-28
  • Dokument traci ważność: 2007-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA