REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 7

ZARZĄDZENIE NR 27
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 20 kwietnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 25 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz nadzoruje spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%, z wyłączeniem: podmiotów z branży przemysł gazowy, przemysł naftowy oraz Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S. A., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S. A., Kopalnia piasku Kotlarnia S. A. w Kotlarni, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Katowicach, Zakłady Chemiczne POLICE S.A., Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A., Huta Cynku Miasteczko Śląskie S. A., DALMOR S. A., BUDEXPO sp. z o.o., Azoty-Adipol S. A., ELEKTRIM-MEGADEX S.A., Bumar Elektronika S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o., Stomil-Poznań S.A., Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o., Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn FUMiS – bumar sp. z o.o. oraz Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.”.

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Mikołaj Budzanowski

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r., Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz. 1600, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r., Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI]

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 20 kwietnia 2012 r. (poz. 7)

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Rozwoju Przemysłu S. A.

Warszawa

2

Bumar sp. z o.o.

Warszawa

3

Bumar Elektronika S.A.

Warszawa

4

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.

Bydgoszcz

5

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

6

Centrala Nasienna w Warszawie sp. z o.o.

Warszawa

7

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

8

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

9

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

10

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

11

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

12

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

Kraśnik

13

Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn FUMiS – bumar sp. z o.o.

Wadowice

14

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A

Gliwice

15

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

16

Huta „Kościuszko” S.A.

Chorzów

17

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

18

HUTMAR S.A.

Częstochowa

19

Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. w Kotlarni

Kotlarnia

20

Kopalnia Siarki „MACHÓW” S.A.

Tarnobrzeg

21

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

22

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.

Kraków

23

LS Airport Services S.A.

Warszawa

24

Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

Łódź

25

Meble Emilia sp. z o.o.

Warszawa

26

Okręgowe przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o.

Warszawa

27

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Gdynia

28

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o.

Tarnów

29

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

Gliwice

30

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

31

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

 

1

2

3

32

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

33

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

34

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

35

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

36

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

37

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

38

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targ

39

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

40

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

41

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

42

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

43

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

44

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

45

STOMIL-Poznań S.A.

Poznań

46

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

47

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

48

UNICON Sp. z o.o.

Białogard

49

Unimor Radiocom Sp. z o.o.

Gdańsk

50

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.

Warszawa

51

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

52

WITAR S.A.

Poznań

53

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

Katowice

54

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

55

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

56

Zakład Narzędziowy w Świdniku Sp. z o.o.

Świdnik

57

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

Białystok

58

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

59

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.

Dzierżoniów

60

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o.

Łódź

61

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

62

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

63

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

64

Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.

Suchedniów

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-27
  • Data wejścia w życie: 2012-04-20
  • Data obowiązywania: 2012-04-20

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA