REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 12

ZARZĄDZENIE NR 36
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 6 lipca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 32 Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym zarządzeniem Nr 35 z dnia 28 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3. Sekretarz Stanu Jan Bury nadzoruje branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 4 ust. 2 poza Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A., BUDEXPO Sp. z o.o. ELEKTRIM-MEGADEX S.A. oraz w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia poza Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji):”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 4 ust. 2 poza Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A oraz w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia):

1) przemysł maszynowy;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł stoczniowy;

4) hutnictwo.”

3) w § 5 w ust. 3 dodaje się pkt 10–11 w brzmieniu:

„10) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

11) Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji.”.

4) w § 5 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem Spółki Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.”;

5) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Mikołaj Budzanowski

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r., Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r., Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI]

Załączniki do Zarządzenia Nr 36 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 6 lipca 2012 r. (poz. 12)

Załącznik nr 1

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

2

Bumar Sp. z o.o.

Warszawa

3

Bumar Elektronika S.A.

Warszawa

4

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.

Bydgoszcz

5

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

6

Centrala Nasienna w Warszawie Sp. z o.o.

Warszawa

7

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

8

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

9

Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o.

Warszawa

10

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

11

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

12

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

Kraśnik

13

Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn FUMiS – bumar Sp. z o.o.

Wadowice

14

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

15

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

16

Huta „Kościuszko” S.A.

Chorzów

17

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

18

HUTMAR S.A.

Częstochowa

19

Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. w Kotlarni

Kotlarnia

20

Kopalnia Siarki „MACHÓW” S.A.

Tarnobrzeg

21

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

22

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.

Kraków

23

LS Airport Services S.A.

Warszawa

24

Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

Łódź

25

Meble Emilia sp. z o.o.

Warszawa

26

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.

Warszawa

27

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Gdynia

28

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” Sp. z o.o.

Poznań

29

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego Sp. z o.o.

Tarnów

30

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o.

Gliwice

31

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

32

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

33

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

 

1

2

3

34

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

35

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

36

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

37

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

38

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

39

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targ

40

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

41

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.

Gniezno

42

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

43

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

44

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

45

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

46

STOMIL-Poznań S.A.

Poznań

47

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

48

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

49

UNICON Sp. z o.o.

Białogard

50

Unimor Radiocom Sp. z o.o.

Gdańsk

51

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.

Warszawa

52

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

53

WITAR S.A.

Poznań

54

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.

Katowice

55

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

56

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

57

Zakład Narzędziowy w Świdniku Sp. z o.o.

Świdnik

58

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.

Białystok

59

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

60

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.

Dzierżoniów

61

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o.

Łódź

62

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

63

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

64

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

65

Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.

Suchedniów

66

spółki w likwidacji i upadłości z wyłączeniem Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji

 

67

spółki nie prowadzące działalności

 

 

Załącznik 2. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 4 UST. 2 NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA]

Załącznik nr 2

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 4 UST. 2 NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA

1. Agencje przedsiębiorczości

2. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o. w Szczecinie.

3. Chemia ciężka

4. Energetyka, z wyłączeniem:

– ENEA S.A. w Poznaniu,

– ENERGA S.A. w Warszawie,

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie,

– Huta Kościuszko S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje

6. Górnictwo, z wyłączeniem:

– Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

– Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach

7. Gry losowe i zakłady wzajemne

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin

9. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach,

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda papierów Wartościowych w Warszawie S. A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– EUROLOT S.A. w Warszawie,

– LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie,

– Meble Emilia sp. z o.o. w Warszawie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– COBRABID Sp. z o.o. w Warszawie,

– Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o. w Łodzi,

– Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Warszawie

18. Przedsiębiorstwa państwowe

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. w Katowicach,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem – Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy,

21. Przemysł cukrowniczy

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem WITAR S.A. w Poznaniu.

23. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem:

– UNITRA-UNIZET Sp. z o.o. w Warszawie,

– UNICON Sp. z o.o. w Białogardzie

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

– Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o. w Krakowie,

– Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

– Operator Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach,

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

–- Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu Sp. z o.o.,

– Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

30. Przemysł meblowy

31. Przemysł metalowy

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy, z wyłączeniem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o. w Łodzi

35. Przemysł skórzany

36. Przemysł spirytusowy

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku;

– Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. w Warszawie,

– Centrala Nasienna Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. w Warszawie.

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnia Siarki Machów S.A. w Tarnobrzegu,

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o. w Wilkowie.

42. Telekomunikacja

43. Transport, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o. w Nowym Targu;

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.;

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.

44. Uzdrowiska

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie

46. Wyścigi konne

47. Zarządzanie nieruchomościami

48. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF Sp. z o.o. w Szczecinie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni

49. Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji

50. Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-12
  • Data wejścia w życie: 2012-07-06
  • Data obowiązywania: 2012-07-06
  • Dokument traci ważność: 2012-08-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA