REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 56
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 4 października 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 47 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Mikołaj Budzanowski

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092.

Załącznik 1.

Załączniki do zarządzenia nr 56 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 4 października 2012 r. (poz. 15)

Załącznik Nr 1

„Załącznik Nr 2

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

Adextra S.A.

Piaseczno

agencje przedsiębiorczości

2

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

ARP SA

3

Bumar sp. z o.o.

Warszawa

przemysł obronny

4

Bumar Elektronika S.A.

Warszawa

przemysł obronny

5

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA" S.A.

Białe Błota

przemysł obronny

6

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL" S.A.

Bydgoszcz

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

7

Centrala Nasienna w Warszawie sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

8

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

9

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

jednostki otoczenia górnictwa

10

Chłodnia „MORS-WOLA" sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

11

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

energetyka

12

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

13

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

Kraśnik

przemysł obronny

14

Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn FUMiS – Bumar sp. z o.o.

Wadowice

przemysł obronny

15

FS Holding S.A.

Lublin

przemysł drzewny i papierniczy

16

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

turystyka

17

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

przemysł maszynowy

18

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

przemysł obronny

19

HUTMAR S.A.

Częstochowa

przedsiębiorstwa handlowe i inne

20

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

21

Kopalnia Piasku „Kotlarnia" S.A. w Kotlarni

Kotlarnia

przemysł wydobywczy i kopalin

22

Kopalnia Soli „Kłodawa" S.A.

Kłodawa

przemysł wydobywczy i kopalin

23

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

przemysł wydobywczy i kopalin

24

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.

Kraków

przemysł elektrotechniczny

25

LS Airport Services S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

26

Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

Łódź

jednostki usługowe

27

Morska Stocznia Remontowa S.A.

Świnoujście

przemysł obronny

 

1

2

3

4

28

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

29

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Gdynia

przemysł obronny

30

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil" sp. z o.o.

Poznań

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

31

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM" sp. z o.o.

Gliwice

przemysł obronny

32

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł środków transportu

33

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

żegluga i porty

34

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

35

Polskie Linie Oceaniczne S.A.

Gdynia

żegluga i porty

36

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

jednostki usługowe

37

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

otoczenie rolnictwa

38

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

budownictwo

39

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

budownictwo

40

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów" Sp. z o.o.

Rzeszów

przemysł środków transportu

41

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targ

transport

42

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S.A.

Warszawa

transport

43

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

transport

44

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o.

Szczecin

żegluga i porty

45

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

turystyka

46

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA" S.A.

Warszawa

wydawnictwa i poligrafia

47

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

hutnictwo

48

Stocznia Remontowa Nauta S.A.

Gdynia

przemysł obronny

49

STOMIL-Poznań S.A.

Poznań

przemysł obronny

50

Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

Szczecin

przemysł obronny

51

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

przemysł spożywczy

52

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

hutnictwo

53

UNICON Sp. z o.o.

Białogard

przemysł elektrotechniczny

54

Unimor Radiocom Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł obronny

55

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł elektrotechniczny

56

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

przemysł elektrotechniczny

57

Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Warszawa

przemysł maszynowy

58

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

Katowice

budownictwo

 

1

2

3

4

59

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

turystyka

60

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł farmaceutyczny

61

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A,

Brzozów

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

62

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

Białystok

budownictwo

63

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

przemysł materiałów budowlanych

64

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Tarnów

przemysł obronny

65

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.

Dzierżoniów

jednostki otoczenia górnictwa

66

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o.

Łódź

przemysł odzieżowy

67

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

przemysł spożywczy

68

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.

Brodnica

przemysł środków transportu

69

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

przemysł odzieżowy

70

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR" S.A.

Kielce

przemysł maszynowy

71

Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.

Suchedniów

przemysł materiałów budowlanych

72

Spółki w likwidacji i upadłości z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.

 

73

Spółki nie prowadzące działalności

 

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

„Załącznik Nr 3

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 2 NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA

1. Agencje przedsiębiorczości, z wyłączeniem ADEXTRA S.A.

2. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.,

– Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

3. Chemia ciężka.

4. Energetyka, z wyłączeniem:

– ENEA S.A. w Poznaniu,

– ENERGA S.A. w Warszawie,

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje.

6. Górnictwo, z wyłączeniem:

– Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

– Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach.

7. Gry losowe i zakłady wzajemne.

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

9. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– EUROLOT S.A. w Warszawie,

– LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media.

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– COBRABID sp. z o.o. w Warszawie,

– Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi,

– Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem:

– Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL" S.A. w Bydgoszczy,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil" sp. z o.o.

21. Przemysł cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem FS Holding S.A. w Lublinie.

23. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem:

– UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w Warszawie,

– UNICON sp. z o.o. w Białogardzie.

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

– Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. w Krakowie,

– Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie.

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

– Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR" S.A. w Kielcach,

– Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

– Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.,

– Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT" Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy, z wyłączeniem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi.

35. Przemysł skórzany.

36. Przemysł spirytusowy.

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku,

– Chłodnia „MORS-WOLA" Sp. z o.o. w Warszawie,

– Centrala Nasienna Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy.

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie,

– Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A. w Brodnicy.

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie,

– Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie,

– Kopalnia Piasku „KOTLARNIA" S.A.

42. Telekomunikacja.

43. Transport, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS" w Warszawie S. A.,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

44. Uzdrowiska.

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

46. Wyścigi konne.

47. Zarządzanie nieruchomościami.

48. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

49. Zakłady Opieki Zdrowotnej.

50. Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji.

51. Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-11
  • Data wejścia w życie: 2012-10-04
  • Data obowiązywania: 2012-10-04
  • Dokument traci ważność: 2012-11-21

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA