REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 17

 

Kancelaria Notarialna

 

Paweł Błaszczak

 

Robert Błaszczak Rafał Gąsiewski

 

Notariusze Spółka Cywilna

WYPIS

00-238 Warszawa, ul. Długa 31

 

tel/fax: 22 635-49-02

 

e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

 

Repertorium A Nr 19952/2012

 

 

AKT NOTARIALNY

Tekst pierwotny

Dnia dwudziestego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (20.12.2012) przede mną Robertem Błaszczakiem Notariuszem w Warszawie z Kancelarii przy ulicy Długiej 31, przybyłym do siedziby Ministerstwa Skarbu Państwa przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie, stawił się:

Mikołaj Budzanowski, zamieszkały: 30-117 Kraków, ul. Prusa 37 m. 4, legitymujący się dowodem osobistym ADN 369716, PESEL: 71111100772 – Minister Skarbu Państwa, działający na podstawie aktu powołania z dnia 18 listopada 2011 roku wydanego przez Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, – reprezentujący Skarb Państwa na podstawie art. 2 ustawy z dnia 08 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zmianami).

Tożsamość Stawającego Notariusz stwierdził na podstawie wyżej powołanego dowodu osobistego, przy czym Stawający podaje adres do korespondencji w sprawach związanych z realizacją zakresu pełnomocnictwa objętego niniejszym aktem – Ministerstwo Skarbu Państwa, ulica Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.

PEŁNOMOCNICTWO

§ 1.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493 ze zmianami) oraz na podstawie § 1 ust. 17 Zarządzenia Nr 63 Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu zmienionego Zarządzeniem Nr 68 z dnia 17 grudnia 2012 r. – Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski udziela pełnomocnictwa:

Urszuli Pasławskiej,

PESEL: 77012814561

Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

i upoważnia Ją do:

1. nadzorowania i wykonywania praw z akcji na Walnych Zgromadzeniach i praw z udziałów na Zgromadzeniach Wspólników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, obejmujących swym zakresem następujące branże, sektory gospodarki i podmioty:

1) bankowość;

2) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

3) energetyka, z wyłączeniem Elektrownia Chorzów S.A

4) zarządzanie nieruchomościami;

5) spółki, w których udział w kapitale zakładowym nie przekracza 25 %:

– PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA.

– PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.

– ELEKTRIM-MEGADEX S.A.

– Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

– INTRACO S.A.

– Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

– DALMOR S.A.

– „BUDEXPO” sp. z o.o.

– EHN S.A.

6) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A;

7) KGHM Polska Miedź S .A.

2. dokonywania komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych w nadzorowanych branżach.

3. nadzorowania procesów prywatyzacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz koordynowania współpracy z firmami doradczymi i inwestorami.

4. koordynowania współpracy z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

5. nadzorowania wybranych projektów prywatyzacyjnych wskazanych przez Ministra Skarbu Państwa.

6. koordynowania w Ministerstwie prac związanych z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.

7. koordynowania w Ministerstwie prac związanych z polityką dywidendową

8. podejmowania, w zakresie swojej właściwości, decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.

Pełnomocnictwo upoważnia również Pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie, o którym mowa w ust. 1, przy czym wykonywanie czynności objętych pełnomocnictwem udzielonym pracownikowi powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami zaakceptowanymi przez mocodawcę.

§ 2.

Pełnomocnictwo obowiązuje w dniach 31 grudnia 2012 r. – 4 stycznia 2013 r.

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Ministerstwo Skarbu Państwa.

§ 4.

Wypisy tego aktu należy wydawać Ministerstwu Skarbu Państwa i pełnomocnikowi w dowolnej ilości.

Opłaty wynoszą:

– wynagrodzenie notariusza na podstawie § 8 pkt 8) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami) – 1 zł,

– podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – 0,23 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 19956/2012

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

1) Wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) – 0,10 zł

2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – 0,02 zł

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 roku.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-27
  • Data wejścia w życie: 2012-12-27
  • Data obowiązywania: 2012-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA