REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 22

ZARZĄDZENIE Nr 35
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 3 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 38 Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 października 2013 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa3) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia;

2) w załączniku nr 2 pkt 46 otrzymuje brzmienie:

„46. Zarządzanie nieruchomościami, z wyłączeniem Gryf Nieruchomości Sp. z o.o. w organizacji”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 1544.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MSP z 2013 r. poz. 13 oraz z 2014 r. poz. 1, 3, 8, 10 i 12.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ]

Załącznik do zarządzenia Nr 35 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 3 września 2014 r. (poz. 22)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 9 października 2013 r.

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

ARP

2

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

3

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

4

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

jednostki otoczenia górnictwa

5

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

6

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

energetyka

7

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

8

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

turystyka

9

Gryf Nieruchomości Sp. z o.o. w organizacji

Szczecin

zarządzanie nieruchomościami

10

H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.

Poznań

przemysł maszynowy

11

HUTMAR S.A.

Częstochowa

przedsiębiorstwa handlowe i inne

12

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

13

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Kłodawa

przemysł wydobywczy i kopalin

14

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

przemysł wydobywczy i kopalin

15

LS Airport Services S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

16

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł środków transportu

17

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

żegluga i porty

18

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

19

Polskie Linie Oceaniczne S.A.

Gdynia

żegluga i porty

20

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

jednostki usługowe

21

Pomorskie Hurtowe centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

otoczenie rolnictwa

22

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego
ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

budownictwo

23

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

budownictwo

24

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów”
Sp. z o.o.

Rzeszów

przemysł środków transportu

25

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

transport

26

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie
sp. z o.o.

Gniezno

transport

27

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

żegluga i porty

28

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

turystyka

29

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

wydawnictwa i poligrafia

30

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

hutnictwo

31

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Stargard Szczeciński

przemysł spożywczy

32

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

hutnictwo

33

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

przemysł elektrotechniczny

34

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

Katowice

budownictwo

35

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych
Sp. z o.o.

Katowice

turystyka

36

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł farmaceutyczny

37

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.

Brzozów

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

38

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

Białystok

budownictwo

39

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu
sp. z o.o.

Bolesławiec

przemysł materiałów budowlanych

40

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM
sp. z o.o.

Dzierżoniów

jednostki otoczenia górnictwa

41

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

przemysł spożywczy

42

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.

Brodnica

przemysł środków transportu

43

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

przemysł surowców odzieżowych

44

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

przemysł maszynowy

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-05
  • Data wejścia w życie: 2014-09-03
  • Data obowiązywania: 2014-09-03
  • Dokument traci ważność: 2015-01-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA