REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 36

ZARZĄDZENIE Nr 50
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 14 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768) oraz art. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 49 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w § 2 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Minister Skarbu Państwa powołuje Komisję Inwentaryzacyjną, zwaną dalej „Komisją I”, w trzyosobowym składzie i wskazuje jej przewodniczącego.

2. Przewodniczący Komisji I w porozumieniu z Dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawie ewidencji, wskazuje dwóch przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa do pracy w zespołach spisowych w zakresie inwentaryzacji składników mienia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i informację o tym przedkłada do zatwierdzenia przez Ministra Skarbu Państwa.

3. Minister Skarbu Państwa zatwierdza kandydatury przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa zgodnie z propozycją Przewodniczącego Komisji I, o której mowa w ust. 2.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-17
  • Data wejścia w życie: 2014-10-14
  • Data obowiązywania: 2014-10-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA