REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 39

ZARZĄDZENIE NR 53
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych w zakresie zabezpieczenia interesu publicznego przed transakcjami nabycia akcji spółek prawa polskiego, zagrażającymi bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu RP

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych w zakresie zabezpieczenia interesu publicznego przed transakcjami nabycia akcji spółek prawa polskiego, zagrażającymi bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu RP, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Marcin Moryń – Dyrektor Departamentu Prawnego i Procesowego;

2) Zastępca Przewodniczącego – Tomasz Siemiątkowski;

3) Członkowie:

a) Krzysztof Majewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego i Procesowego,

b) Mikołaj Miącz – naczelnik wydziału w Departamencie Prawnym i Procesowym,

c) Ewelina Kochowska – radca prawny, samodzielne stanowisko do spraw prawa europejskiego i międzynarodowego w Departamencie Prawnym i Procesowym,

d) Radosław Potrzeszcz.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć:

1) pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa, po uzgodnieniu z dyrektorem właściwej komórki organizacyjnej;

2) eksperci zewnętrzni.

3. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. d oraz eksperci, o których mowa w ust. 2 pkt 2, współpracują z Zespołem po wyrażeniu pisemnej zgody na uczestniczenie w jego pracach na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 3

Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie zabezpieczenia interesu publicznego przed transakcjami nabycia akcji spółek prawa polskiego, zagrażającymi bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu RP, dokonywanymi w ramach inwestycji bezpośrednich przez podmioty zagraniczne lub kontrolowane przez podmioty zagraniczne.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub wskazany Członek Zespołu.

2. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub wskazany Członek Zespołu, zwołuje posiedzenia Zespołu oraz im przewodniczy.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb.

§ 5

1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Prawny i Procesowy.

2. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. d, może być przyznane wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-20
  • Data wejścia w życie: 2014-10-17
  • Data obowiązywania: 2014-10-17
  • Dokument traci ważność: 2015-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA