REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 26

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw restrukturyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. oraz prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., EuroLOT S.A. i LS Airport Services S.A.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 69 Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw restrukturyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. oraz prywatyzacji polskich Linii Lotniczych LOT S.A., EuroLOT S.A. i LS Airport Services S.A., zmienionym zarządzeniem Nr 16 z dnia 14 maja 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Przewodniczący – Wojciech Chmielewski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,”,

b) w pkt 3 ppkt a otrzymuje brzmienie:

„a) Agnieszka Trzaskalska – Zastępca Dyrektora, koordynujący prace Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji,”;

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członek Zespołu może upoważnić podległego mu pracownika do zastępowania go w pracach Zespołu.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-14
  • Data wejścia w życie: 2015-08-13
  • Data obowiązywania: 2015-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA