REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 30

ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych w zakresie obowiązków i uprawnień Skarbu Państwa wobec niektórych składników mienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych w zakresie obowiązków i uprawnień Skarbu Państwa wobec niektórych składników mienia, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie obowiązków i uprawnień Skarbu Państwa zapewniających prawidłowe gospodarowanie, ewidencjonowanie oraz finansowanie obsługi mienia rzeczowego oraz wartości niematerialnych i prawnych przejętych po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych, spółkach z udziałem Skarbu Państwa, rozwiązanych lub wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania oraz mienia przejętego przez Skarb Państwa z innych tytułów.

2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 Zespół opracuje projekt nowelizacji ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) wraz z niezbędnymi aktami wykonawczymi.

§ 3

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Leszek Podosek-Przygoda – Zastępca Dyrektora Departamentu Mienia Skarbu Państwa,

2) Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Urbańska – Naczelnik Wydziału w Departamencie Mienia Skarbu Państwa,

3) Sekretarz – Edyta Łancuncewicz-Mazurkiewicz – Specjalista w Departamencie Mienia Skarbu Państwa,

4) członkowie:

a) Krzysztof Kulik – Główny specjalista w Departamencie Mienia Skarbu Państwa,

b) Piotr Sałaciński – Starszy specjalista w Departamencie Mienia Skarbu Państwa,

c) Magdalena Najdyhor – Naczelnik Wydziału w Departamencie Działań Poprywatyzacyjnych,

d) Agnieszka Steindl – Starszy specjalista w Departamencie Działań Poprywatyzacyjnych,

e) Grażyna Górecka – Naczelnik Wydziału w Departamencie Budżetu i Finansów,

f) Witold Zbikowski – Naczelnik Wydziału w Departamencie Budżetu i Finansów,

g) Magdalena Błaszczyk – Radca prawny w Departamencie Prawnym i Procesowym,

h) Natalia Fałat-Radziejewska – Starszy specjalista w Departamencie Prawnym i Procesowym.

2. Na zaproszenie Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, w pracach Zespołu mogą uczestniczyć pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa, po wyrażeniu zgody przez dyrektora danej komórki organizacyjnej.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub wskazany przez Przewodniczącego członek Zespołu.

2. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub wskazany członek Zespołu, zwołuje posiedzenia Zespołu oraz im przewodniczy.

§ 5

1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów na posiedzeniach lub w trybie obiegowym przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Wszystkie posiedzenia Zespołu są protokółowane przez Sekretarza.

3. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz Sekretarz.

§ 6

1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Mienia Skarbu Państwa.

2. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-03
  • Data wejścia w życie: 2015-09-02
  • Data obowiązywania: 2015-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA