REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 19

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 1 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania, obiegu, rejestrowania i odwoływania pełnomocnictw i upoważnień w Ministerstwie Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), w związku z art. 18 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 52 Ministra Skarbu Państwa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sporządzania, obiegu, rejestrowania i odwoływania pełnomocnictw i upoważnień w Ministerstwie Skarbu Państwa wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 1 w ust. 2 w pkt 4 i w pkt 6 w lit. a oraz w § 2 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy „Departament Prawny i Procesowy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Departament Prawno-Procesowy”;

2) użyte w § 1 w ust. 2 w pkt 6 w lit. b, w § 2 w ust. 8, w § 7 oraz w załączniku w różnych przypadkach wyrazy „Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Biuro Kadr”;

3) użyte w § 2 w ust. 6 w pkt 2 i w ust. 8 w różnych przypadkach wyrazy „Departament Prawny i Procesowy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Departament Prawny”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Dawid Jackiewicz

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-02
  • Data wejścia w życie: 2016-06-01
  • Data obowiązywania: 2016-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA