REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 26

ZARZĄDZENIE NR 26
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 5 lipca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), w związku z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zmienionym zarządzeniem Nr 29 z dnia 23 lipca 2009 r. w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki następuje w drodze ogłoszenia, publikowanego na stronie internetowej spółki.”;

2) w § 2 uchyla się ust. 4;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przed przystąpieniem do wyboru biegłego rewidenta rada nadzorcza określa w drodze uchwały:

1) kryteria wyboru biegłego rewidenta oraz sposób oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki;

2) treść ogłoszenia zawierającego zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Dawid Jackiewicz

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-06
  • Data wejścia w życie: 2016-07-05
  • Data obowiązywania: 2016-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA