REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 28

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 12 lipca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na postawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 4 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym zarządzeniem nr 9 Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 marca 2016 r. i zarządzeniem nr 15 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 maja 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11a. Projekty decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34) oraz ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) opiniuje pod względem formalno-prawnym Departament Prawno-Procesowy, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym zarządzeniu.”;

2) w § 23 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Departament koordynuje udzielanie odpowiedzi w sprawach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34) oraz ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym zarządzeniu, w szczególności prowadzi rejestr wniosków, opiniuje projekty odpowiedzi na wniosek i projekty decyzji administracyjnych, wyznacza komórki organizacyjne właściwe do rozpatrzenia wniosku oraz monitoruje terminowość rozpatrywania wniosków.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Dawid Jackiewicz

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-13
  • Data wejścia w życie: 2016-07-12
  • Data obowiązywania: 2016-07-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA